Інформатика

Проект. Форма

0 коментарів
Проектом (Project) на Delphi називається весь комплекс модулів і ресурсів, з якого створюється виконується програма. Проект включає програмні модулі, описи екранних форм, графічних ресурсів, загальних параметрів створення програми і т....

Середа системи програмування Delphi

0 коментарів
Середа системи програмування Delphi показана на рис. 2.12. Вона складається з наступних елементів. Рядок заголовка (угорі вікна). Рядок головного меню і командні кнопки (під рядком заголовка). Вікно конструктора форм. Розташовується...

Система програмування Delphi

0 коментарів
Delphi - система програмування, призначена для створення об'єктно-орієнтованих додатків Windows шляхом використаннявізуальної технології програмування. Візуальна середу Delphi відноситься до середовищ категорії RAD (Rapid Application Development - середовище швидкої розробки додатків)....

Успадкування та поліморфізм

0 коментарів
Наступна програма також матиме геометричний зміст. У ній оголошені два класи: клас опуклих чотирикутників (TFourAngl) і клас квадратів (TKvadrat). Чотирикутник - більш загальне поняття, ніж квадрат. Квадрат є окремим випадком...

Алгоритм швидкого сортування

0 коментарів
Зараз ми розглянемо оптимальний за часом роботи алгоритм, який називається алгоритмом швидкого сортування. Цей алгоритм був розроблений Ентоні Хоаром в 1960 році. Покажемо, як він реалізується через рекурсивну процедуру. В...

Функція Ord (x)

0 коментарів
Ord (x) - функція від аргументу порядкового типу, яка повертає порядковий номер значення х в цьому типі даних. Якщо X - символьна величина, то результатом функції буде десятковий код X...

Комбінації базових структур

0 коментарів
Складний алгоритм складається з з'єднаних між собою базових структур. З'єднуватися ці структури можуть двома способами: послідовним і вкладеним. Якщо блок, що становить тіло циклу, сам є циклічною структурою, то мають...

Структури алгоритмів і програм

0 коментарів
В основі структурного програмування лежить теорема, доведена Едсгер Дейкстрой в 1969 році. Суть її в тому, що алгоритм для вирішення будь-якої логічної задачі можна скласти тільки зі структур слідування, розгалуження,...

Введення і виведення даних

0 коментарів
Під введенням розуміється передача даних з зовнішнього пристрою комп'ютера в оперативну пам'ять. При виведенні дані передаються з оперативної пам'яті на зовнішній пристрій. Операцію введення називають читанням і виконують за допомогою...

Оператор присвоювання, введення і виведення даних

0 коментарів
Присвоєння - це дія, в результаті якого змінна величина отримує певне значення. У програмі на Паскалі існують три способи присвоювання значення змінної: 1) оператор присвоювання; 2) оператор введення; 3) передача...