Інформатика

Вільне падіння з урахуванням опору середовища

0 коментарів
Отримаємо математичну модель вільного падіння тіла з урахуванням опору середовища. Силою Архімеда будемо нехтувати, допускаючи, що середня щільність тіла багато більше щільності середовища. При рухах тіл в газовій або рідинної...

Математична модель вільного падіння тіла

0 коментарів
Розглянемо одну з традиційних завдань класичної механіки: рух тіла в полі сили тяжіння. Ця задача має безліч додатків: від розрахунку вільного падіння тіла на Землю до запуску балістичної ракети або...

Моделювання руху в полі сили тяжіння

0 коментарів
За всю історію науки найбільший досвід в математичному моделюванні має фізика. Одним з найвидатніших учених у світовій історії був Ісаак Ньютон. У 1687 році вийшов його працю «Математичні початки натуральної...

Рекомендації для розробників моделюючих програм

0 коментарів
Використання готових програм. Раніше вже говорилося про існування фондів алгоритмів і програм. Перш ніж приступати до реалізації проекту, корисно провести пошук готової програми в таких фондах. Це може значно заощадити...

Моделювання динамічних процесів (загальна методика)

0 коментарів
Динамічний процес - зміна стану системи з часом. Наприклад, це може бути зміна координат рухомого тіла в просторі, зміна температури тіла, зміна чисельності виду якихось живих організмів і ін. Позначимо...

Математичне моделювання та комп'ютери

0 коментарів
Перші комп'ютери були створені в середині XX століття саме для вирішення задач математичного моделювання, і впродовж тривалого періоду ці завдання залишалися основною областю застосування комп'ютерів. До моменту створення комп'ютерів фізика,...

Процес розробки математичної моделі

0 коментарів
У процесі розробки математичної моделі можна виділити чотири етапи. Перший етап - визначення цілей моделювання. Залежно від вибору цілей для одного і того ж об'єкта моделювання можуть бути отримані абсолютно...

Види математичних моделей

0 коментарів
Для системного опису великої різноманітності математичних моделей потрібно їх класифікація. Вдала класифікація сприяє кращому розумінню об'єкта вивчення. Можливі різні підходи до класифікації математичних моделей: 1) по галузях наук - математичні...

Моделювання і його різновиди

0 коментарів
Моделювання за допомогою комп'ютерів відкриває величезні можливості для дослідження явищ і процесів у природі і суспільстві. Моделювання, будучи потужним засобом пізнання світу, стало в наш час ведучою інформаційної технологією для...

Елементи управління. Властивості

0 коментарів
Елементи управління - це класи об'єктів, що є компонентами графічного інтерфейсу проекту, що володіють набором властивостей, що визначають їх зовнішній вигляд і стан, а також реагують на події, вироблені користувачем...