Інформатика

Історія розвитку обчислювальної техніки

0 коментарів
Найпершим рахунковим засобом для людини були його пальці. Потім він став застосовувати камінчики, вузлики та інше. Тільки в V ст. до н. е. в Греції та Єгипті з'явився перший рахунковий...

Основні поняття і властивості алгоритма

0 коментарів
Слово алгоритм походить від імені великого середньоазіатського вченого аль-Хорезмі, який жив у першій половині IX ст. Спочатку слово мало форму algorismi і лише через якийсь час набуло форми algorism. Самим...

Логічні операції

0 коментарів
Найпростішою логічною операцією є інверсія, так як вона виконується для однієї змінної. Заперечення - це логічна змінна 1А, яка істинна тоді і тільки тоді, коли входить змінна А помилкова. Диз'юнкція...

Основні поняття алгебри логіки

0 коментарів
Логіка (від грец. «Логос», що означає «слово» і «сенс») - наука про закономірності, формах та операціях мислення. Наука логіка відома ще з глибокої давнини. Її родоначальником був давньогрецький філософ Аристотель...

Комп'ютерні системи числення

0 коментарів
Від системи числення, використовуваної в комп'ютері, залежать обсяг пам'яті, швидкість обчислень і складність виконання алгоритмів. У комп'ютерах використовуються двоїчна, восьмерична, десяткова і шістнадцяткова системи числення. У житті ми в основному...

Види системи числення

0 коментарів
Система числення - це сукупність правил найменування і записи чисел. У будь-якій системі числення для подання чисел вибираються деякі символи (цифри, букви, рисочки і т. Д.), Які називаються цифрами. Найпростіша...

Алфавітний підхід виміру інформації

0 коментарів
Алфавіт - безліч використовуваних символів в мові. Зазвичай під алфавітом розуміють не тільки букви, але й цифри, розділові знаки і пробіл. Потужність алфавіту (N) - кількість символів, що використовуються в...

Одиниці виміру інформації

0 коментарів
Інформація для людини - це знання. Значить, повідомлення містить ненульову інформацію, якщо воно поповнює знання людини. Повідомлення несе інформацію для людини, якщо містяться в ньому відомості є для нього новими...

Кодування інформації

0 коментарів
Інформація надходить від джерела до приймача за допомогою знаків або сигналів. Для того щоб відбулася передача інформації, приймач повинен не тільки отримати інформацію, але і розшифрувати її. Тому він повинен...

Передача інформації

0 коментарів
Людина протягом усього свого існування бере участь у діях, пов'язаних з передачею інформації. Спочатку люди використовували лише мова. Про небезпеку, що насувається вони попереджали криком. Але про сигнал можна було...