Інформатика

Машинно-орієнтоване програмування

0 коментарів
З винаходом програмно керованих обчислювальних машин з'явилася нова професія - програміст. Ми вже розповідали, що першим в історії програмістом була Ада Лавлейс, що працювала разом з Чарльзом Беббіджем, вона розробляла...

Прості запити до бази даних

0 коментарів
Після того як база даних створена, її можна використовувати в якості інформаційного довідника. У цьому і полягає основне призначення всякої інформаційно-пошукової системи. Дії, що виконуються над інформацією, що зберігається в...

Створення бази даних

0 коментарів
Від теоретичного проектування структури бази даних нам належить перейти до її практичного створення на комп'ютері. База даних створюється засобами СУБД. Створення відбувається в три етапи. 1. Відкриття файлу, в якому...

Проектування реляційної моделі даних

0 коментарів
Багатотабличного модель даних. Перейдемо до наступного етапу розробки інформаційної системи «Класний журнал». Тепер від інфологічної моделі системи нам потрібно перейти до реляційної моделі даних. Для цього потрібно: • описати відносини,...

Реляційні бази даних і СУБД

0 коментарів
На основі інфологічної моделі предметної області створюється модель даних, яка потім буде реалізована в комп'ютерній базі даних. Визначення бази даних було дано в параграфі 1.1.3. З основними поняттями баз даних...

Міфологічна модель предметної області

0 коментарів
Подальша розмова про інформаційні системи ми будемо вести в процесі побудови невеликої інформаційно-довідкової системи. Всяка інформаційна система базується на інформаційній моделі конкретної предметної області - області діяльності людей, де ця...

Області застосування інформаційних систем

0 коментарів
Найбільш старим і традиційним видом ІС є інформаційно-довідкові, або інформаційно-пошукові системи (ІПС). Основна мета використання таких систем - оперативне отримання відповідей на запити користувачів в діалоговому режимі. Характерною властивістю для...

Що таке інформаційна система

0 коментарів
R наш час нікого не здивуєш тим, що для отримання довідкової інформації люди використовують комп'ютери. Вам, можливо, доводилося відвідувати торгові центри, де продавці за допомогою комп'ютера дізнаються про наявність потрібного...

Структурна модель системи

0 коментарів
Структурну модель системи ще називають структурною схемою. На структурній схемі відбивається склад системи та її внутрішні зв'язки. Для відображення структурної схеми системи використовуються графи. Граф складається з вершин, що позначають...

Модель "чорного ящика"

0 коментарів
У найпростішому випадку буває досить мати уявлення про взаємодію системи із зовнішнім середовищем, не вдаючись у подробиці її внутрішнього устрою. Наприклад, при використанні складної побутової техніки вам зовсім не обов'язково...