Інформатика

Історія Паскаля

0 коментарів
Мова програмування Паскаль був створений швейцарським професором Ніклаус Віртом в 1969 році як мова для навчання студентів структурної методикою програмування. Мова отримав свою назву на честь Блеза Паскаля - винахідника...

Методології та технології програмування

0 коментарів
На перших ЕОМ з «тісній» пам'яттю і невеликим швидкодією основним показником якості програми була її економічність по займаної пам'яті і часу рахунку. Чим програма виходила коротше, тим клас програміста вважався...

Парадигми програмування

0 коментарів
Слово «парадигма» стосовно до програмування означає певний загальноприйнятий підхід до організації обчислень на комп'ютері. Парадигма визначає систему базових понять, на основі якої відбувається програмування. Мови програмування, про які розповідалося вище,...

Мови програмування високого рівня

0 коментарів
Наступним етапом розвитку програмування стало створення мов програмування високого рівня (ЯПВУ). Приклади ЯПВУ: Паскаль, Бейсік, Фортран. Для кожної мови машинно-незалежний стандарт. Можливість програмування на даному ЯПВУ залежить від наявності на...

Машинно-орієнтоване програмування

0 коментарів
З винаходом програмно керованих обчислювальних машин з'явилася нова професія - програміст. Ми вже розповідали, що першим в історії програмістом була Ада Лавлейс, що працювала разом з Чарльзом Беббіджем, вона розробляла...

Прості запити до бази даних

0 коментарів
Після того як база даних створена, її можна використовувати в якості інформаційного довідника. У цьому і полягає основне призначення всякої інформаційно-пошукової системи. Дії, що виконуються над інформацією, що зберігається в...

Створення бази даних

0 коментарів
Від теоретичного проектування структури бази даних нам належить перейти до її практичного створення на комп'ютері. База даних створюється засобами СУБД. Створення відбувається в три етапи. 1. Відкриття файлу, в якому...

Проектування реляційної моделі даних

0 коментарів
Багатотабличного модель даних. Перейдемо до наступного етапу розробки інформаційної системи «Класний журнал». Тепер від інфологічної моделі системи нам потрібно перейти до реляційної моделі даних. Для цього потрібно: • описати відносини,...

Реляційні бази даних і СУБД

0 коментарів
На основі інфологічної моделі предметної області створюється модель даних, яка потім буде реалізована в комп'ютерній базі даних. Визначення бази даних було дано в параграфі 1.1.3. З основними поняттями баз даних...

Міфологічна модель предметної області

0 коментарів
Подальша розмова про інформаційні системи ми будемо вести в процесі побудови невеликої інформаційно-довідкової системи. Всяка інформаційна система базується на інформаційній моделі конкретної предметної області - області діяльності людей, де ця...