Інформатика

Проектування реляційної моделі даних

0 коментарів
Багатотабличного модель даних. Перейдемо до наступного етапу розробки інформаційної системи «Класний журнал». Тепер від інфологічної моделі системи нам потрібно перейти до реляційної моделі даних. Для цього потрібно: • описати відносини,...

Реляційні бази даних і СУБД

0 коментарів
На основі інфологічної моделі предметної області створюється модель даних, яка потім буде реалізована в комп'ютерній базі даних. Визначення бази даних було дано в параграфі 1.1.3. З основними поняттями баз даних...

Міфологічна модель предметної області

0 коментарів
Подальша розмова про інформаційні системи ми будемо вести в процесі побудови невеликої інформаційно-довідкової системи. Всяка інформаційна система базується на інформаційній моделі конкретної предметної області - області діяльності людей, де ця...

Області застосування інформаційних систем

0 коментарів
Найбільш старим і традиційним видом ІС є інформаційно-довідкові, або інформаційно-пошукові системи (ІПС). Основна мета використання таких систем - оперативне отримання відповідей на запити користувачів в діалоговому режимі. Характерною властивістю для...

Що таке інформаційна система

0 коментарів
R наш час нікого не здивуєш тим, що для отримання довідкової інформації люди використовують комп'ютери. Вам, можливо, доводилося відвідувати торгові центри, де продавці за допомогою комп'ютера дізнаються про наявність потрібного...

Структурна модель системи

0 коментарів
Структурну модель системи ще називають структурною схемою. На структурній схемі відбивається склад системи та її внутрішні зв'язки. Для відображення структурної схеми системи використовуються графи. Граф складається з вершин, що позначають...

Модель "чорного ящика"

0 коментарів
У найпростішому випадку буває досить мати уявлення про взаємодію системи із зовнішнім середовищем, не вдаючись у подробиці її внутрішнього устрою. Наприклад, при використанні складної побутової техніки вам зовсім не обов'язково...

Системний аналіз

0 коментарів
Дослідження деякої реальної системи складається з двох етапів: аналізу та синтезу. Аналіз системи - це виділення її частин з метою прояснення складу системи. У попередньому розділі ми говорили, що кожна...

Що таке система

0 коментарів
Поняття системи, так само як і поняття інформації, відноситься до числа фундаментальних наукових понять. Так само як і для інформації, для системи немає єдиного загальноприйнятого визначення. У той же час...

Кадри інформатизації системи охорони здоров'я

0 коментарів
Відома теза: "Кадри вирішують все" - повною мірою застосовний і до цієї сфери. Негаразди у ній багато в чому має в основі своїй ту ж причину. Зрозуміло, що комп'ютеризація будь-якої...