Інформатика

Служби телеконференцій (Usenet)

0 коментарів
Служби телеконференцій (Usenet) - розсилка інформації, в ході якої одне повідомлення відправляється не одному кореспонденту, а деякою групі, яку називають групою новин або телеконференцій. Використання телеконференцій полягає в тому, щоб...

Електронна пошта (E-mail)

0 коментарів
Електронна пошта (E-mail) - передача по мережі повідомлень і складених файлів: програми, звук, графіка, текстові файли. Існує велика кількість серверів (наприклад, mail.ru, yandex.ru), які надають користувачам безкоштовні поштові скриньки. При...

Способи підключення до Internet

0 коментарів
У сучасному світі можна виділити наступні способи підключення до Internet: 1) віддалений доступ по комутованій телефонній лінії; 2) прямий доступ по виділеному каналу. Швидкість обміну інформацією при комутованої телефонної лінії...

Протоколи

0 коментарів
Протокол - набір правил, що регулюють процедури обміну інформацією між пристроями. В Інтернеті мережі працюють за різними правилами. Для узгодження цих правил служать спеціальні пристрої (комп'ютери) - шлюзи. Всі протоколи...

Глобальна комп'ютерна мережа

0 коментарів
Internet - це глобальна, міжнародна мережа, що створює єдиний інформаційний простір, мережа мереж. Система Internet була розроблена в кінці 60-х рр. XX ст. Мережа була розроблена американськими військовими як надійний...

Топологія мереж

0 коментарів
Топологією мережі називається можливе фізичне розташування комп'ютерів, з'єднаних між собою різними способами. Топологія мережі обумовлює характеристики даної мережі. Вона може вплинути на склад мережевого обладнання, його характеристики, можливості подальшої модернізації...

Комп'ютерна мережа

0 коментарів
Комп'ютерна мережа - це система комп'ютерів, з'єднаних між собою для обміну інформацією. Основне призначення мережі - це спільне використання ресурсів. Мережі можна розділити на кілька видів: локальні; регіональні; глобальні. Два...

Бездротові канали зв'язку

0 коментарів
Бездротові канали зв'язку мають погану перешкодозахищеністю, але забезпечують користувачеві максимальну мобільність і оперативність зв'язку. В обчислювальних мережах бездротові канали зв'язку для передачі даних використовуються найчастіше там, де застосування традиційних кабельних...

Канали зв'язку

0 коментарів
Комп'ютерними телекомунікаційними системами називають обмін інформацією на відстані між декількома комп'ютерами. Комп'ютерні канали зв'язку можна класифікувати за такими ознаками: - За способом кодування інформації можна розділити на цифрові і аналогові;...

Етапи моделювання на комп'ютері

0 коментарів
1. Постановка завдання (збір інформації про завдання; визначення кінцевих цілей рішення задачі; опис даних, т. є. Будується описова інформаційна модель). 2. Формалізація моделі (запис на якомусь формальному мовою). 3. Побудова...