Хром

Хром – елемент 4-го періоду і VIб-групи Періодичної системи, порядковий номер 24. Електронна формула атома [18Ar] 3d54s1, характерні ступені окислення + VI, + III і 0.

Шкала ступенів окислення хрому:

За електронегативності (1,56) хром займає проміжне положення між типовими металами (Na, К, Са) і типовими неметалами (F, О, N. CI, S). З’єднання CrIII проявляють амфотерні властивості, металеві (основні) властивості переважають у CrII, неметалеві (кислотні) – у CrVI; у з’єднаннях хром частіше перебуває у складі катіонів і рідше – у складі аніонів. Хром утворює численні солі і бінарні сполуки.

У природі – дев’ятнадцятий за хімічною поширеності елемент (десятий серед металів), перебуває тільки у вигляді сполук (мінерали, поліметалічні руди). Розчинні солі хрому отруйні.

Хром Cr. Сірий (з блакитним відтінком) метал, дуже твердий, ковкий (технічний продукт – крихкий). Блискучий, хоча покритий дуже тонкою оксидною плівкою, зберігає блиск навіть у вологому повітрі. Не реагує з водою, лугами та гидратом аміаку, пасивується в концентрованій і розведеної азотної кислоти і в «царській горілці».

Застосовується хром для створення захисних покриттів на інших металах (хромування), як компонент механічно міцних і корозійностійких сталей.

Гідроксид хрому (III) Cr (ОН) 3. Амфотерний гідроксид. Сіро-зелений, розкладається при нагріванні, втрачаючи воду і утворюючи зелений метагидроксид CrО (ОН). Не розчиняється у воді. З розчину осідає у вигляді сіро-блакитного і блакитно-зеленого гідрату. Реагує з кислотами і лугами, не взаємодіє з гідратом аміаку. Застосовується для синтезу сполук хрому (III).

Хромат калію К2CrO4. Оксосоль. Жовтий, Негігроскопічний. Плавиться без розкладання, термічно стійкий. Добре розчинний у воді (жовте забарвлення розчину відповідає іону CrO42-), незначно гідролізується за аніоном. У кислотному середовищі переходить в К2Cr2O7. Окислювач (більш слабкий, ніж К2Cr2O7). Вступає в реакції іонного обміну.

Якісна реакція на іон CrO42- – випадання жовтого осаду хромату барію, що розкладається в сильнокислотний середовищі. Застосовується як протрава при фарбуванні тканин, дубитель шкір, селективний окислювач, реактив в аналітичної хімії.

Рівняння найважливіших реакцій:

2К2CrO4 + H2SO4 (30%) = К2Cr2O7 + K2SO4 + Н2О

2К2CrO4 (т) + 16HCl (конц., Гор.) = 2CrCl3 + ЗCl3 ^ + 8H2O + 4КCl

2К2CrO4 + 2H2O + 3H2S = 2Cr (OH) 3v + 3Sv + 4KOH

2К2CrO4 + 8H2O + 3K2S = 2K3 [Cr (OH) 6] + 3Sv + 4KOH

2К2CrO4 + 2AgNO3 = 2KNO3 + Ag2CrO4 (красн.) V

Якісна реакція:

К2CrO4 + ВаCl2 = 2КCl + ВаCrO4v

2BaCrO4 (т) + 2HCl (разб.) = ВаCr2O7 (р) + ВаCl2 + Н2О

Отримання: спікання хроміта з поташом на повітрі:

4 (Cr2FeII) O4 + 8К2СO3 + 7O2 = 8К2CrO4 + 2Fe2O3 + 8СO2 (1000 ° C)

Дихромат калію К2Cr2O7. Оксосоль. Технічне назву хромпик. Оранжево-червоний, Негігроскопічний. Плавиться без розкладання, при подальшому нагріванні розкладається. Добре розчинний у воді (оранжеве забарвлення розчину відповідає іону Cr2O72-). У лужному середовищі утворює К2CrO4. Типовий окислювач в розчині і при сплаву. Вступає в реакції іонного обміну.

Якісні реакції – синє забарвлення ефірного розчину в присутності Н2O2, синє забарвлення водного розчину при дії атомарного водню.

Застосовується як дубитель шкір, протрава при фарбуванні тканин, компонент піротехнічних складів, реагент в аналітичній хімії, інгібітор корозії металів, в суміші з H2SO4 (конц.) – Для миття хімічного посуду.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Кисневі сполуки азоту