Види корозії металів

Корозія – саморуйнування металу під дією речовин навколишнього середовища. Виділяють кілька видів корозії металів в залежності від ознаки.

Що таке корозія?

З точки зору хімії корозія – це окислювально-відновні процеси між металом і корозійної середовищем. Якщо метал потрапляє в лужну, кислу, насичену киснем або воднем середу, він починає окислюватися – іржавіти. Разом з окисленням металу відбувається відновлення корозійних елементів.

В результаті на поверхні утворюються оксиди, гідроксиди або солі металу. При подальшому впливі окислювального середовища метал повністю перетворюється в іржу.

Корозія вражає більшість металів, зокрема залізо, яке використовується для виготовлення деталей, конструкцій, корпусів машин і кораблів. Для продовження терміну служби в металургії розроблені способи захисту металу від природних ушкоджень. Спеціальні сплави і покриття відкладають виникнення корозії на десятки років.

Види

Корозія може відбуватися в присутності електролітів і неелектролітів. Тому основними видами корозії металів за механізмом виникнення є:

  • хімічна – виникає у відсутності електроліту в сухий або вологому середовищі;
  • електрохімічна – відбувається в присутності електроліту.

Хімічна корозія пов’язана з неелектролітами – речовинами, які не проводять електричний струм в розчинах або розплавах. До неелетролітам відносяться багато простих неорганічні (кисень, водень) і органічні (ефір, бензол) речовини.

Хімічна корозія може відбуватися в присутності газів (водню, кисню, хлору), органічних кислот і солей. Молекули металу з’єднуються з хімічними елементами, і на металевій поверхні виникають плівки – оксиди, сульфіди, гідриди. Зовні це помітно по зміні кольору. Залізо, з’єднуючись з киснем, утворює Fe2O3 – оксид заліза (III) – руду іржу.

Якщо в розплаві або в розчині присутні речовини, які проводять електричний струм (електроліти), то з’являється електрохімічна корозія. Вона виникає в присутності солей, кислот, лугів або при зіткненні поверхонь двох металів, між якими знаходиться вологе середовище. Через різницю окисно-відновних потенціалів виникає гальванічний елемент – джерело електричного струму. Метал виступає в ролі анода (відновника), електроліт – катода (окислювача). Анод, віддаючи електрони, окислюється або корозійні.

Класифікація корозії може проводитися за іншими ознаками. За вогнища ураження корозія буває:

  • місцевою;
  • суцільною;
  • точковою.

Корозія може відбуватися в різних середовищах:

  • газовій (безводної);
  • атмосферній(вологою);
  • рідинній;
  • грунтовій;
  • радіаційній.

Сіль прискорює процес іржавіння, тому кораблі швидше іржавіють в морській, ніж в прісній воді.

Що ми дізналися?

Корозія – окислення і руйнування металу під впливом навколишнього середовища. Процес окислення може відбуватися в присутності або у відсутності електролітів. Корозія, що виникає без впливу електролітів, називається хімічної. На поверхні металів виникають оксиди, гідроксиди, солі. Під дією електролітів виникає електрохімічна корозія. Окисленню піддається метал, який виступає в ролі анода.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Діастереомер