Сильні електроліти

Речовини, швидко розпадаються на іони в розплавах або розчинах, називаються сильними електролітами. До них відносяться розчинні солі, сильні кислоти і луги.

Електролітична дисоціація

Щоб розчин або розплав проводив електричних струм, необхідна наявність заряджених частинок – іонів. Розпадаються на іони, тобто піддаються електролітичної дисоціації речовини, що містять полярні молекули. Під дією молекул води або високої температури руйнуються ковалентні полярні або іонні зв’язку. В результаті утворюються катіони – позитивно заряджені іони і аніони – негативно заряджені іони.

Реакція електролітичної дисоціації записується за допомогою іонного рівняння:

  • HCl → H+ + Cl-;
  • КОН → К+ + ОН;
  • Na3PO4 → 3Na+ + PO43.

Швидкість реакції і повнота розкладання речовин залежить від ступеня дисоціації. Ця величина показує, яка частина молекул від загальної кількості молекул речовини розпалася на катіони і аніони. Від ступеня дисоціації залежить, як поведе себе речовина в розчині – розчиниться повністю або частково.

Ступінь дисоціації залежить він деяких зовнішніх факторів. Показник ступеня можна збільшити за допомогою підвищення температури. У киплячій воді електроліт дисоціює швидше, молекули активніше розпадаються на іони. А ось підвищення концентрації речовини зменшує ступінь дисоціації. Чим більше концентрація електроліту, тим менше дію розчинника і, отже, слабкіше дисоціація.

Ступінь дисоціації найчастіше виражають у відсотках. Для обчислення ступеня дисоціації використовується формула:

α = n / N ∙ 100%,

де:

  • n – кількість молекул, що розпалися на катіони і аніони;
  • N – загальне число молекул електроліту.

Електроліти, молекули яких швидко і необоротно розпадаються на іони, називаються сильними електролітами.

Сильні електроліти

Ступінь дисоціації сильних електролітів більше 0,3 або 30%. Вони дисоціюють практично повністю. Дисоціація в цьому випадку необоротна.

Список сильних електролітів:

неорганічні солі –

Са (NO3) 2, Na2SO4, NaCl, K2S, AlBr3, Cr2 (SO4) 3;

сильні неорганічні кислоти –

HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4, HMnO4;

гідроксиди лужних і лужноземельних металів (лугу) –

KOH, RbOH, Ca (OH) 2, Sr (OH) 2.

Визначити, яка сіль відноситься до сильних електролітів, можна за допомогою таблиці розчинності солей. Всі розчинні у воді солі – сильні електроліти, малорозчинні і нерозчинні солі – слабкі електроліти.

Що ми дізналися?

З уроку хімії дізналися, що таке електролітична дисоціація і які електроліти відносяться до сильних. Електролітична дисоціація характеризується ступенем дисоціації. Чим вище ступінь дисоціації, тим більше розпадається електроліт. У сильних електролітів ступінь дисоціації більше 30%. До них відносяться сильні неорганічні кислоти, розчинні солі і луги. На ступінь дисоціації можуть впливати зовнішні чинники – температура, концентрація, тиск.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Властивості неодіму