Хімія

Реферати, конспекти лекцій з хімії

Теорія електролітичної дисоціації

0 коментарів

 Теорію електролітичної дисоціації запропонував шведський вчений С. Арреніус у 1887 році.

Електролітична дисоціація – це розпад молекул електроліту з утворенням в розчині позитивно заряджених (катіонів) та негативно заряджених (аніонів) іонів.

...

Теорія органічних сполук

0 коментарів

Основними положеннями теорії будови органічних сполук є: атоми в молекулах з'єднані між собою у певному порядку хімічними зв'язками відповідно до їх валентності (вуглець завжди в органічних сполуках чотирьохвалентний).

 

Основними...

Теорії розчинів

0 коментарів

 

Існує 2 теорії розчинів: фізична і хімічна.

 

Фізична теорія розчинів.

 

Була відкрита Якобом Р. Вант-Гоффом та Сваті А. Аррениусом.

Суть теорії розчинів: розчинник – хімічна індиферентна середовище,...

Сульфіди

0 коментарів

 

При реакції металу з сірководнем утворюються сульфіди відповідного металу. Як і сірководень, сульфіди також є відновниками, які можуть окислюватися не тільки сильними реагентами (H2SO4, HCl), але і слабкими (SO3,...

Будова атома: визначення

0 коментарів

 

Навколо ядра на значній відстані від нього обертаються електрони – негативно заряджені частинки, сумарний заряд яких нейтралізує позитивний заряд ядра і робить атом электронейтральным.

Електрони утворюють електронну оболонку атома.

...

Ступінь окиснення

0 коментарів

 Ступінь окиснення – це умовний заряд атомів хімічного елемента в сполуці, обчислений з припущення, що всі зв'язки мають іонний тип.

Ступені окислення можуть мати позитивне, негативне або нульове значення, тому...

Стандартні електродні потенціали

0 коментарів

 

Різниця потенціалів служить якісною характеристикою здатності речовини переходити в розчин у вигляді іонів, тобто характеристикою окислювально-відновної здатності іона і відповідного йому речовини, і називається електродним потенціалом.

Існує кілька способів...

Складання окисно-відновних реакцій

0 коментарів

 

При складанні рівнянь ОВР (окисно-відновних реакцій), необхідно визначити, хто приймає електрони (окислювач), а хто здатний віддати (відновник).

Коефіцієнти підбираються шляхом електронного балансу або за допомогою електронно-іонного балансу (метод полуреакцій).

...

Солі вугільної кислоти

0 коментарів

 

Основне значення з усіх солей вугільної кислоти має сода, з якої отримують різні кристалогідрати: Na2CO3·10H2O (найбільш стійкий, носить назву кристалічної соди), Na2CO3·7H2O, Na2CO3·H2O.

При прожарюванні кристалічної соди отримують безводну...

Швидкість хімічних реакцій. Дія каталізаторів

0 коментарів

 

Швидкість хімічної реакції визначається кількістю речовини, прореагировавшего в одиницю часу в одиниці об'єму.

Якщо при постійних обсязі і температурі концентрація одного з реагуючих речовин зменшилася від с1 до с2...