Хімія

Реферати, конспекти лекцій з хімії

Алкени: опис, отримання, хімічні властивості

0 коментарів

Ациклічні ненасичені вуглеводні з одним подвійним зв'язком між атомами вуглецю називаються алкенами. Найпростіший алкен - етилен (C2H4), який утворює гомологічний ряд.

Опис

Алкени - клас речовин органічної хімії. Друга назва...

Сульфіди: будова, отримання, властивості

0 коментарів

Солі, утворені атомами металу і сірки, називаються сульфідами. Сірка також утворює сульфіди з деякими неметалами - бором, кремнієм, фосфором, миш'яком. Також можуть розглядатися як солі сірководню.

Будова

Сірчистий водень (H2S)...

Хімічні властивості металів в таблиці

0 коментарів

Метали - активні відновники з позитивною ступенем окислення. Завдяки хімічним властивостям метали широко використовуються в промисловості, металургії, медицині, будівництві.

Активність металів

У реакціях атоми металів віддають валентні електрони і окислюються....

Граничні вуглеводні

0 коментарів

Вуглеводні, атоми вуглецю яких пов'язані одинарними зв'язками, називаються насиченими або граничними вуглеводнями.

Загальний опис

До насиченим вуглеводнів відносяться ациклічні (алкани) і карбоциклічні (циклоалкани) з'єднання. Вони відрізняються просторовою будовою і кількістю...

Хімічні властивості алкенів: приклади і рівняння реакцій

0 коментарів

Алкени - більш активний клас речовин, ніж алкани. Хімічні властивості алкенів обумовлені будовою їх молекул.

Будова

Ненасичені вуглеводні - алкени або олефіни - відрізняються від інших класів органічних речовин наявністю...

Гідроліз солей: сутність, реакції, приклади

0 коментарів

Гідроліз в широкому сенсі слова - це реакції обмінного розкладання між різними хімічними речовинами і водою. У чому суть гідролізу, і які реакції іонного обміну існують?

Сутність гідролізу солей

Гідролізом...

Рівняння хімічних реакцій

0 коментарів

Запис хімічної взаємодії, яка відображає кількісну і якісну інформацію про реакцію, називають рівнянням хімічних реакцій. Записується реакція хімічними і математичними символами.

Основні правила

Хімічні реакції припускають перетворення одних речовин (реагентів)...

Кругообіг азоту в природі - схема і опис

0 коментарів

Азот - один з життєво важливих елементів. Азот не фіксується в організмі у вільному вигляді. Тому в кругообігу азоту в природі допомагають бактерії.

Загальний опис

Азот - сьомий елемент періодичної...

Кругообіг вуглецю в природі - схема

0 коментарів

Важливу роль в життєдіяльності живих організмів грає круговорот вуглецю в природі. Вуглець входить до складу всіх органічних речовин і бере участь в більшості хімічних і фізичних процесів планети.

Загальний опис...

Хімічні властивості лужних і лужноземельних металів

0 коментарів

Хімічні властивості лужних і лужноземельних металів схожі. На зовнішньому енергетичному рівні лужних металів знаходиться один електрон, лужноземельних - два. При реакціях метали легко розлучаються з валентними електронами, виявляючи властивості сильного...