Хімія

Реферати, конспекти лекцій з хімії

Окислювальні властивості азотної кислоти

0 коментарів

 

Азотна кислота (HNO3) - безбарвна рідина з задушливим запахом. Є дані про освіту азотної кислоти в повітрі після грози.

 

Будова азотної кислоти.

 

 

Ступінь окислення...

Окисно-відновні властивості речовини

0 коментарів

 

З'єднання максимальному ступені окислення, якою володіє даний елемент, можуть в окисно-відновних реакціях тільки окислювачами, а ступінь окиснення елемента в даному випадку буде тільки знижуватися. Атоми елементів віддали свої валентні...

Окисно-відновні реакції: приклади

0 коментарів

 

Для визначення ступеня окиснення використовують наступні правила:

1. Ступінь окиснення елемента у простій речовині дорівнює нулю (Н20, О30, N20, метали);

2. Постійний ступінь окиснення мають елементи:

лужних металів (+1);...

Окислювач - перманганат калію

0 коментарів

 

Окислювач – це частинка (атом, молекула), які приєднують до себе електрони. Перманганат калію (KMnO4) є типовим окислювачем, у якому Mn має максимальну ступінь окиснення - +7. Найчастіше його використовують...

Окислення: визначення

0 коментарів

 Окислення − це процес передачі електронів речовиною, який супроводжується підвищенням ступеня окиснення елемента.

Реакцію окиснення розглянемо на прикладі окиснення натрію:

 

2Na + Cl2 = 2NaCl,

 

При протіканні цієї...

Властивості озону

0 коментарів

Озон О3 можна зустріти в атмосфері під час грози (характерний запах свіжості після сильної грози).

Отримання озону.

Зазвичай озон одержують пропусканням розряду через кисень, при цьому необхідно проводити нагрівання, так як реакція...

Загальна хімія

0 коментарів

Хімія – це наука про речовини, їхні властивості і перетворення. Речовина в широкому розумінні – це будь-який вид матерії, що володіє власною масою. У вузькому розумінні речовина – це сукупність...

Оборотні хімічні реакції

0 коментарів

На відміну від необоротних хімічних реакцій, оборотні хімічні реакції протікає до кінця, тобто не завжди вихідні речовини повністю перетворюються на продукти реакції. Причиною такого явища служать умови для протікання реакції...

Нікель та його сполуки

0 коментарів

Нікель — ковкий і пластичний метал. Нікель — феромагнетик. На повітрі - стабільний. На поверхні знаходиться захисна плівка NiO, яка захищає метал від подальшого окислення.

З H2O і парами води, що...

Неорганічні речовини

0 коментарів

Хімія займається вивченням методів перетворення одних хімічних неорганічних речовин в інші. За останній час було відкрито понад 10 мільйонів важливих неорганічних сполук, що відіграють важливу роль в житті кожної людини.

Жодне...