Хімія

Реферати, конспекти лекцій з хімії

Оксид азоту (I)

0 коментарів

Оксид азоту (I) - це несолеутворюючий оксид. Малі концентрації закису азоту викликають легке сп'яніння (звідси назва - «звеселяючий газ»).

При вдиханні чистого газу швидко розвиваються стан сп'яніння і сонливість. Закис...

Хімічні властивості солей амонію

0 коментарів

1. Всі солі амонію - сильні електроліти, майже повністю дисоціюють на іони у водних розчинах:

NH4Cl ⇄ NH4 + + Cl-

2. Солі амонію виявляють властивості звичайних розчинних солей -...

Способи отримання солей амонію

0 коментарів

1. Солі амонію можна отримати взаємодією аміаку з кислотами

2. Солі амонію також отримують в обмінних реакціях між солями амонію і іншими солями.

Наприклад, хлорид амонію реагує з нітратом срібла:

...

Хімічні властивості аміаку - хімія

0 коментарів

1. У водному розчині аміак проявляє основні властивості (за рахунок неподіленої електронної пари). Беручи протон (іон H +), він перетворюється в іон амонію. Реакція може протікати і у водному розчині,...

Способи отримання аміаку

0 коментарів

У лабораторії аміак отримують при взаємодії солей амонію з лугами. Оскільки аміак дуже добре розчинний у воді, для отримання чистого аміаку використовують тверді речовини.

Наприклад, аміак можна отримати нагріванням суміші...

Будова молекули і фізичні властивості аміаку

0 коментарів

У молекулі аміаку NH3 атом азоту сполучений трьома одинарними ковалентними полярними зв'язками з атомами водню:

Геометрична форма молекули аміаку - правильна трикутна піраміда. Валентний кут H-N-H становить 107,3о.

...

Хімічні властивості азоту - хімія

0 коментарів

При нормальних умовах азот хімічно малоактивний.

1. Азот проявляє властивості окислювача (з елементами, які розташовані нижче і лівіше в Періодичній системі) і властивості відновника (з елементами, розташованими вище і правіше)....

Способи отримання азоту

0 коментарів

1. Азот в лабораторії отримують при взаємодії насичених розчинів хлориду амонію і нітриту натрію. Утворений в результаті реакції обміну нітрит амонію легко розкладається з утворенням азоту та води. В колбу...

Силікати - хімія

0 коментарів

Силікати - це солі кремнієвої кислоти. Більшість силікатів нерозчинні у воді, крім силікатів натрію і калію, їх називають «рідким склом».

Способи отримання силікатів

1. Розчинення кремнію, кремнієвої кислоти або оксиду...

Кремнієва кислота - хімія

0 коментарів
Будова молекули і фізичні властивості

Кремнієві кислоти - дуже слабкі, малорозчинні у воді сполуки загальної формули nSiO2 • mH2O. Утворює колоїдний розчин у воді.

Метакремнієва H2SiO3 існує в розчині у...