Хімія

Реферати, конспекти лекцій з хімії

Розчини електролітів

0 коментарів

 

Розчини, що проводять електричний струм, називають розчинами електролітів. Існує 2 основні причини проходження струму через провідники:

1) за рахунок перенесення електронів; 2) за рахунок перенесення іонів.

В основному до...

Природа реагуючих речовин

0 коментарів

 Під впливом природи реагуючих речовин реакції протікають по-різному. Розглянемо 2 приклади:

 

4HI + O2 = 2 H2O + 2I2

і

4HCI + O2 = 2H2O + 2Cl2.

 

Обидві...

Представники карбонових кислот

0 коментарів

Яскравими представниками карбонових кислот є: Мурашина кислота НСООН .

 Яскравими представниками карбонових кислот є:

Мурашину кислоту НСООН. Вона міститься в виділеннях мурашок. Використовують у фармацевтичній промисловості і в харчовій промисловості. Оцтова...

Правила орієнтації в бензольному кільці

0 коментарів

Основним фактором, який визначає хімічні властивості молекули, є розподіл електронної щільності. Характер розподілу залежить від взаємного впливу атомів.

Вплив атомів здійснюється через індуктивний ефект (σ-зв'язку). У молекулах, що надають собою...

Напівметали - металоїди

0 коментарів

 

Напівметали (металоїди) - елементи, які по електричним властивостям займають місце між напівпровідниками і металами. Основна відмітна особливість напівметалів — слабке перекриття валентної зони і зони провідності, що приводить до того,...

Властивості полімерів

0 коментарів

 

Полімери – сполуки з великою молекулярною масою, молекули яких складаються з великого числа повторюваних фрагментів.

Загальний вигляд полімерів:

 

(-Х-)n,

 

Де Х – елементарна ланка, а n –...

Підгрупа вуглецю

0 коментарів

 

В IV групі (підгрупі вуглецю) стоять такі хімічні елементи:

вуглець (С), кремній (Si), германій (Ge), олово (Sn), свинець (Pb).

У групі зверху вниз збільшується порядковий номер атомів, а відповідно,...

Підгрупа кисню

0 коментарів

 

У шостій групі (підгрупі кисню) стоять такі елементи, як кисень, сірка, селен, телур і полоній, який відноситься до класу радіоактивних металів.

Всі елементи цієї групи мають однакову електронну конфігурацію...

Підгрупа азоту та його сполуки

0 коментарів

 

Азот, фосфор, миш'як, сурма і вісмут - елементи V групи періодичної таблиці Менделєєва Д. І.. Кожен елемент має електронну конфігурацію – ns2np3, і його ступінь окислення може варіюватись від...

Планетарна модель будови атома

0 коментарів

 

Планетарна модель будови атома була створена Ернестом Резерфордом у 1911 році: атом являє собою планетну сонячну систему, в центрі якої перебуває об'єкт і навколо нього обертаються планети.