Хімія

Реферати, конспекти лекцій з хімії

Електроліз розчинів і розплавів

0 коментарів

 Електроліз – сукупність окисно-відновних реакцій, які протікають на електродах в розчинах або розплавах при пропущенні через них електричного струму.

На катоді: передача електронів катіонів з розчину або розплаву, тому катод...

Лужні і лужно-земельні метали

0 коментарів

 Усі хімічні елементи, що стоять в I і II підгрупи періодичної таблиці Менделєєва Д. І., є металами. В I групі стоять лужні, у II знаходяться лужно-земельні (крім берилію та магнію)....

Цинк і його сполуки

0 коментарів

Цинк – сріблястий метал. Ступінь окислення цинку постійна - +2. В лабораторії використовують для:

 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2.

 

Оксид цинку ZnO – амфотерний, тому:

 

...

Основні властивості хрому

0 коментарів

 Хром – твердий метал блакитного кольору. У кисні горить з утворенням Сг2о3, реагує з водними парами:

 

2Cr + 3h2o, в = Сг2о3 + 3Н2.

 

Реагує з Хел:

 

...

Хлористий водень

0 коментарів

 Хлороводород – HCl. Ступінь окислення у атома хлору – (-1). Солі соляної кислоти називаються хлоридами: NaCl, CaCl2, FeCl3 і т. д.

 

Хімічні властивості хлористого водню.

 

1. Хлористий водень...

Хлориди металів

0 коментарів

 Хлорид металів – це похідне від соляної кислоти і атомом металу. Ця кислота може реагувати тільки з елементами, що стоять до водню у ряді напруги металів.

Всі галогени металів (хлориди)...

Хлор: характеристика

0 коментарів

 Хлор – елемент VII групи Періодичної таблиці Менделєєва Д. І.. На зовнішньому рівні – 7 електронів, тому при взаємодії з відновниками, хлор показує свої окисні властивості, притягаючи до себе електрон...

Хлор та його сполуки

0 коментарів

 Хлор – елемент, що стоїть в VII групи періодичної системи Менделєєва, підгрупи галогенів. На зовнішньому рівні має 7 електронів, до завершення рівня не вистачає йому ще 1го. Тому в реакціях...

Хімічна рівновага: визначення

0 коментарів

 Стан, в якому швидкість зворотної реакції стає рівною швидкості прямої реакції, називається хімічною рівновагою.

Кількісно такий стан характеризується константою рівноваги. Для оборотної реакції можна записати так:

 

 

...

Хімічні рівняння: пояснення

0 коментарів

 Хімічне рівняння – це умовне зображення хімічної реакції за допомогою хімічних формул речовин, числових коефіцієнтів і математичних символів.

При запису хімічних рівнянь повинен суворо дотримуватися закон збереження маси: маси вступили...