Хімія

Реферати, конспекти лекцій з хімії

Радіоактивність: види, одиниці

0 коментарів

Мимовільне перетворення нестійкого ізотопу одного хімічного елемента в ізотоп іншого елемента, при якому відбувається випускання елементарних частинок, називається радіоактивністю.

Якщо нам відома одна з частинок, що вийшла при розпаді, то...

Ізотопи і іони

0 коментарів

1. Ізотопи
Як ви пам'ятаєте ядро ​​атома складається з протонів (порядковий номер атома) і нейтронів (сума протонів і нейтронів - це масове число атома). Але, виявляється, що число нейтронів...

Електронна структура атомів

0 коментарів

Квантові числа використовують для опису стану електрона в атомі. Поряд з квантовими числами для тих же цілей використовують:

діаграми рівнів енергії атома;
електронні конфігурації.

1. Діаграма рівнів енергії
...

Структура атома

0 коментарів

Атом - найменша частинка елемента, що володіє його хімічними властивостями.

До початку 20 століття в науці існувала думка, що атом - неподільна частка. Однак, це виявилося не так. Насправді в...

Енергія: хімія

0 коментарів

Енергія речовини - це його здатність виконувати роботу. Існує багато видів енергії. Хімікам найбільш "цікава" кінетична і потенційна енергія.

1. Кінетична енергія
Кінетична енергія - енергія руху.

Будь-яке рухоме...

Властивості речовини: хімія

0 коментарів

Хіміки досліджують властивості речовини двох типів:

Хімічні властивості: описують способи перетворення речовин (що станеться при взаємодії з іншою речовиною).
Фізичні властивості: описують фізичні характеристики речовини (маса, обсяг ...).
...

Чисті речовини і суміші

0 коментарів

1. Чисті речовини
Чисте речовина має певний постійний склад або структуру (сіль, цукор).

Чисте речовина може бути елементом або з'єднанням.

Атом - це найменша частинка елемента, яка зберігає всі...

Речовина і її стани

0 коментарів

Хімія вивчає речовина. Що ж таке "речовина"? Речовина - це все те, що має масу і об'єм. Речовина може перебувати в одному з трьох агрегатних станів: твердому, рідкому, газоподібному.

1....

Що таке карокінез

0 коментарів

Карокінез (від грец. Karyon - ядро ​​і kinesis - рух) - це термін, введений в науку Шлейхером (1878 г.) для позначення складних перетворень, що відбуваються в клітинному ядрі при його...

Что такое карокинез

0 коментарів

Карокинез (от греч. karyon — ядро и kinesis — движение) - это термин, введенный в науку Шлейхером (1878 г.) для обозначения сложных превращений, происходящих в клеточном ядре при его непрямом...