Хімія

Реферати, конспекти лекцій з хімії

Алкіни

0 коментарів
Вуглеводні ряду ацетилену, що мають загальну формулу СпН2n - 2, містять на чотири атома водню менше, ніж відповідні вуглеводні ряду метану, на два атоми водню менше, ніж олефіни, і стільки...

Каучук

0 коментарів
Каучук має величезне значення, так як він знаходить широке застосування для виготовлення автомобільних, літакових, велосипедних камер і покришок, гумового взуття, ізоляції електричних проводів, численних медичних виробів (грілки і охолоджуючі бульбашки,...

Полімеризація олефінів

0 коментарів
Полімеризація олефінів. При полімеризації відбувається послідовне приєднання до однієї молекулі олефина інших молекул внаслідок розриву подвійного зв'язку (в однієї або декількох молекул). При з'єднанні двох молекул мономера в одну виходять...

Метод Вагнера

0 коментарів
В. В. Марковников займався вивченням реакцій приєднання до олефінам і встановив при цьому таку закономірність: у разі приєднання до ненасичених сполук речовин, що містять водень, останній приєднується до найбільш гідрованого...

Фізичні і механічні властивості олефінів

0 коментарів
При дегідратірованіі первинних спиртів (в яких вуглецевий атом, пов'язаний з гідроксилом, з'єднаний лише з одним радикалом) передбачається наступний механізм: 1) протон (від будь кислоти) приєднується до вільної парі електронів кисневого...

Ізомерія, природні джерела та способи отримання олефінів

0 коментарів
Ізомерія олефінів залежить від ізомерії ланцюга атомів вуглецю, тобто від того, чи є ланцюг нераз-розгалуження або розгалуженою, іот положення подвійного зв'язку в ланцюзі. Існує ще й третя причина ізомерії олефінів:...

Ненасичені вуглеводні

0 коментарів
Неграничними, або ненасиченими, вуглеводнями називаються вуглеводні, що містять меншу кількість атомів водню, ніж граничні вуглеводні з тим же числом атомів вуглецю, і різко відрізняються від граничних своєю здатністю легко вступати...

Взаємодія меж вуглеводнів з галогенами

0 коментарів
Галогени не приєднуються до граничних вуглеводнів. Однак вступають з ними в реакції заміщення, особливо легко на сонячному світлі. При цьому галогеном може послідовно замістити не один, а кілька атомів водню....

Крекінг-процес, озокерит

0 коментарів
Крекінг-процесу (від англ. Крекінг - «розщеплення»). Сутність крекінг-процесу, або крекінгування важких фракцій нафти, полягає в тому, що нафтопродукти піддаються дії високої температури і тиску. Великі молекули вуглеводнів з великим числом...

Переробка нафти

0 коментарів
Якщо нафта поступово нагрівати в перегінному апараті, то спочатку вона переходить в пароподібний стан міру підвищення температури, перегоняются вуглеводні, що мають все більш і більш високу температуру кипіння. Таким чином,...