Хімія

Реферати, конспекти лекцій з хімії

Типи хімічних зв'язків

0 коментарів
Існує велика різноманітність хімічних зв'язків, відмінних за тими чи іншими ознаками. Усі зв'язки можуть бути поділені на кілька типів за принципом їх електронної будови. Нижче наводиться прийнята в даний час...

Таутомерія

0 коментарів
У величезній більшості випадків ізомери стійкі при звичайних умовах і один в одного не перетворюються. Відомо, однак, досить значне число прикладів, коли ізомерні органічні речовини мимовільно перетворюються один в одного....

Внутрішньомолекулярні перегрупування

0 коментарів
Є випадки, коли радикали, перехідні при реакціях з молекули в молекулу, що не зберігають свого первісного будови, а входять у нову молекулу із зміненим порядком зв'язків атомів. Такі порівняно рідко...

Закон залишків, або радикалів

0 коментарів
Теорія радикалів була заснована на ряді експериментально перевірених даних, які свідчили про те. що при хімічних реакціях складних молекул цілі групи атомів (радикали) у незмінному вигляді переходять з однієї молекули...

Ряди похідних вуглеводнів

0 коментарів
Подібно до того, як можна уявити собі утворення залишку метану (радикала метилу) шляхом відібрання водню від молекули метану, можна отримати різні залишки (звані також радикалами або групами), віднімаючи від будь...

Подвійні і потрійні зв'язку атомів вуглецю

0 коментарів
Якщо від молекули метану відняти два атоми водню, то вийде залишок, або радикал, метилен = СН2. Цей радикал двухвалентен, так як він може, відповідно валентності вуглецю, приєднати два атоми водню...

Явище гомології і гомологічні ряди

0 коментарів
При виведенні кожного наступного члена отриманого нами ряду речовин ми віднімали від молекули попереднього речовини атом водню і заміняли його на залишок - СН3, тобто додавали групу - СН2-, що...

Структурні формули

0 коментарів
Зображені вище схеми, що відображають порядок хімічного зв'язку атомів, називаються формулами будови або структурними формулами, на відміну від емпіричних формул, що показують тільки, яке число ато мов кожного елемента входить...

Визначення молекулярної ваги органічних речовин

0 коментарів
Дані кількісного елементарного аналізу дозволяють обчислити тільки одну з кратних формул речовини, відповідних даному складу. Так, наприклад, якщо знайдено, що органічна речовина містить 54,54 % С, 9,09 % Н і...

Встановлення найпростішої емпіричної формули

0 коментарів
Встановлення найпростішої емпіричної формули речовини на підставі даних кількісного елементарного аналізу За даними кількісного елементарного аналізу обчислюють процентний склад речовини, а по процентному складу - найпростішу емпіричну формулу сполуки. Покладемо,...