Отримання альдегідів

Альдегіди – це похідні вуглеводнів, молекули яких містять карбонільну групу. Які ж способи отримання альдегідів існують, і за яких реакціях відбувається їх утворення?

Що таке альдегіди?

Альдегіди – кисневмісні похідні вуглеводнів, що містять карбонільну групу С = О. У альдегіди дві валентності атома вуглецю карбонила зайняті алкільним радикалом і атомом водню. Загальна структурна формула альдегіду виглядає наступним чином:

Для альдегідів характерна ізомерія вуглеводневої радикала. Вони можуть мати нерозгалуджений або розгалуджений ланцюг. За міжнародною номенклатурою ІЮПАК (IUPAC) назви альдегідів виробляють від назв відповідних вуглеводнів з додатком суфікса -аль, або від історично сформованих назв відповідних карбонових кислот, в які вони перетворюються при окисленні (мурашиний альдегід, оцтовий альдегід і т.д.).

Альдегіди можуть знаходиться в рідкому, газоподібному або твердому стані. Газом є формальдегід, інші члени ряду альдегідів – рідини, а вищі альдегіди – тверді речовини

Отримання альдегідів

Основні способи отримання наступні:

  • окислення спиртів. Альдегіди отримують при окисленні первинних спиртів, а кетони при окисленні вторинних. Альдегіди, отримані з первинних спиртів, які потім окислюються до карбонових кислот. Щоб альдегід не перетворився в кислоту, його відганяють в ході реакції:
  • дегідрування спиртів. В результаті цього процесу пари спирту пропускають над нагрітим каталізатором. Цей спосіб дозволяє отримувати карбонільні з’єднання без побічних продуктів окислення. У ролі каталізаторів можуть виступати Cu, Ag, Cr, Zn.
  • гідроліз дигалогенпохідних. При дії води утворюються нестійкі двоатомні спирти, які в момент утворення виділяють воду; утворюються сполуки з карбонільної групою. Реакція прискорюється в присутності лугів.
  • гідратація алкінів. При гідратації ацетилену утворюється оцтовий альдегід, при гідратації гомологів ацетилену – кетони. При гідратації алкінів (реакція Кучерова) відбувається приєднання води до ацетилену в присутності солей ртуті, в результаті чого утворюється ацетальдегід.

Що ми дізналися?

Альдегіди, як і кетони, утворюються від вуглеводнів. Освіта альдегідів відбувається в результаті різних реакцій, наприклад, при окисленні спиртів, дегідрування спиртів, гідратації алкінів, гідролізі дигалогенпохідні. Також в даній статті представлені рівняння реакцій одержання альдегідів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Реакція нейтралізації