Гідроліз – результат реакції

Реакція обмінного розкладання речовин водою називається гідролізом. Такому впливу піддаються неорганічні і органічні речовини – солі, вуглеводи, галогеналкани, білки, складні ефіри. Процес протікає оборотно і необоротно.

Неорганічні речовини

Серед неорганічних сполук гідролізу піддаються розчинні мінеральні солі за рахунок взаємодії іонів з молекулами води. В результаті сіль розпадається на катіони і аніони, тобто утворюється електроліт.

Солі можуть бути утворені:

  • слабкою кислотою і сильною основою (Na2CO3);
  • сильною кислотою і слабкою основою (ZnSO4);
  • слабкою кислотою і слабкою основою (Fe2 (CO3) 3);
  • сильною кислотою і сильною основою (Na2SO4).

Іони солі при гідролізі здатні утворювати з Н + і ОН- слабкі електроліти. Залежно від зв’язку з іонами води виділяють реакції, що протікають по катіону або аніони, а також по катіону і аніону.

Гідролізу не піддавалося солі, що складаються з сильної кислоти і сильної основи.

Опис процесу для різних солей представлено в таблиці.

Гідроліз Сіль Опис
По аніону Слабка кислота, сильна основа

Протікає поступово. Утворюється слаболужна середу. Реакція оборотна. Аніони солі зв’язуються з катіоном води:

1. Na2CO3 + H2O ↔ NaHCO3 + NaOH;

2. NaHCO3 + HOH ↔ H2CO3 + NaOH

По катіону Сильна кислота, слабка основа

Протікає поступово, по другий і третє ступені – незначно. Утворюється слабокисле середовище. Реакція оборотна. Катіони солі зв’язуються з аніоном води:

NH4Cl + H2O ↔ NH4OH + HCl

По аніону і катіону Слабка кислота, слабка основа

Протікає повністю. Зсув рівноваги в бік кінцевих продуктів. Середа залежить від констант дисоціації. Реакція необоротна:

Al2S3 + 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑

Оборотний процес підпорядковується принципу Ле Шательє: швидкість реакції збільшується при додаванні води (розведенні розчину) або підвищенні температури.

Органічні речовини

Водного розкладанню піддаються високомолекулярні речовини. В результаті гідролізу утворюються мономери або відбувається розрив зв’язків між вуглецем і заступниками. Для здійснення реакції необхідні додаткові умови.

Короткий опис розкладання під дією води органічних речовин описано в таблиці.

Речовина Опис Рівняння
Галогеналкани Протікає в лужному середовищі. утворюються спирти C5H11Cl + H2O (NaOH) → C5H11OH
Складні ефіри Утворюються карбонові кислоти і спирти CH3COOCH3 + H2O ↔ CH3COOH + CH3OH
Алкоголяти Утворюються спирт і луг C2H5ONa + H2O ↔ C2H5OH + NaOH
Вуглеводи Піддаються олігосахариди і полісахариди. утворюються моносахариди C12H22O11 (сахароза) + H2O → C6H12O6 (глюкоза) + C6H12O6 (фруктоза)
Білки Частково розкладаються. утворюються амінокислоти CH2(NH2)-CO-NH-CH2-COOH + H2O ↔ 2CH2(NH2)-COOH
Жири Протікає при нагріванні під дією кислот і лугів. Утворюються гліцерин і солі карбонових кислот (C17H35COO)3C3H+ H2O → C3H8O3 + 3C17H35COONa

Нуклеїнові кислоти гідролізуються поетапно. Спочатку утворюються нуклеотиди, які також піддаються гідролізу. Кінцеві продукти – моносахариди і ортофосфорна кислота

Що ми дізналися?

З теми уроку хімії 11 класу дізналися, що гідроліз – процес розкладання речовин під дією води. Реакції піддаються солі, складні ефіри, галогеналкани, алкоголяти, білки, жири, вуглеводи. Процес часто протікає східчасто. Залежно від кінцевих продуктів гідроліз протікає оборотно і необоротно. Прискорити взаємодія речовин з водою і добитися повного розкладання можна додаванням води або підвищенням температури.

ПОДІЛИТИСЯ: