Амінокислоти: загальна формула, таблиця

Органічні речовини, в молекулі яких містяться карбоксильні і амінні групи, називаються амінокислотами або амінокарбоновими кислотами. Це життєво важливі сполуки, які є основою побудови живих організмів.

Будова

Амінокислота – мономер, що складається з азоту, водню, вуглецю і кисню. Також до амінокислоти можуть приставати не вуглеводневі радикали, наприклад, сірка або фосфор.

Умовна загальна формула амінокислот – NH2-R-COOH, де R – двовалентний радикал. При цьому аміногруп в одній молекулі може бути кілька.

З хімічної точки зору амінокислоти – похідні карбонових кислот, в молекулі яких атоми водню замінені аміногрупами.

Види

Амінокислоти класифікуються за кількома ознаками. Класифікація по трьом ознаками представлена ​​в таблиці.

Ознака Вид Опис Приклад
По розташуванню амінних і карбоксильних груп відносно один одного α-амінокислоти Містять один атом вуглецю між функціональними групами Аланін
β-, γ-, δ-, ε- і інші амінокислоти Містять кілька атомів вуглецю між функціональними групами β-амінопропіонова кислота (два атома між групами), ε-амінокапронова кислота (п’ять атомів)
За змінною частини (радикалу) Аліфатичні (жирні) Не містять ароматичних зв’язків. Бувають лінійними і циклічними Лізин, серин, треонін, аргінін
Ароматичні Містять бензольне кільце Фенілаланін, триптофан, тирозин
Гетероциклічні Містять гетероатомом – радикал, який не є вуглецем або воднем Триптофан, гістидин, пролін
Імінокислоти Містять іміногрупи NH Пролін, оксипролін
За фізико-хімічними властивостями Неполярні (гідрофобні) Чи не взаємодіють з водою Гліцин, валін, лейцин, пролін
Полярні (гідрофільні) Взаємодіють з водою. Поділяються на незаряджені, позитивно і негативно заряджені Лізин, серин, аспартат, глутамат, глутамин

Назви формуються із структурних або тривіальних найменувань карбонових кислот з приставкою «аміно-». Цифри показують, де розташовується аміногрупа. Також використовуються тривіальні назви, що закінчуються на «-ін». Наприклад, 2-амінобутанова або α-аміномасляна кислота.

Властивості

Амінокислоти відрізняються фізичними властивостями від інших органічних кислот. Всі з’єднання класу – кристалічні речовини, добре розчинні у воді, але погано розчинні в органічних розчинниках. Вони плавляться при високих температурах, мають солодкуватий смак і легко утворюють солі.

Амінокислоти є амфотерними сполуками. Завдяки наявності карбоксильної групи -СООН проявляють властивості кислот. Аміногрупа -NH2 обумовлює основні властивості.

Хімічні властивості сполук:

горіння:

4NH2CH2COOH + 13O2 → 8CO2 + 10H2O + 2N2;

гідроліз:

NH2CH2COOH + H2O ↔ NH3CH2COOH + OH;

реакція з розчином лугу:

NH2CH2COOH + NaOH → NH2CH2COO-Na + H2O;

реакція з розчином кислоти:

2NH2CH2COOH + H2SO4 → (NH3CH2COOH) 2SO4;

етерифікація:

NH2CH2COOH + C2H5OH → NH2CH2COOC2H5 + H2O.

З амінокислотних мономерів утворюються довгі полімери – білки. Один білок може включати кілька різних амінокислот. Наприклад, що міститься в молоці білок казеїн складається з тирозину, лізину, валіну, проліну і ряду інших амінокислот. Залежно від будови білки виконують різні функції в організмі.

Що ми дізналися?

З уроку хімії 10 класу дізналися, що таке амінокислоти, які речовини містять, як класифікуються. Амінокислоти включають дві функціональні групи – аміногрупу -NH2 і карбоксильну групу -COOH. Наявність двох груп обумовлює амфотерность амінокислот: сполуки мають властивості підстав і кислот. Амінокислоти діляться за кількома ознаками і відрізняються кількістю аміногруп, наявністю або відсутністю бензольного кільця, присутністю гетероатома, взаємодією з водою.

ПОДІЛИТИСЯ: