Хімія

Реферати, конспекти лекцій з хімії

Метали: характеристика, властивості, таблиця

0 коментарів

До металів відноситься велика частина елементів періодичної системи - 82 хімічних елементів. Якими властивостями вони володіють, і чим відрізняються від неметалів?

Загальна характеристика

Металами називають групу елементів, у вигляді простих...

Газоподібні речовини

0 коментарів

З'єднання, що знаходиться в одному з основних агрегатних станів, при якому складові частинки слабо пов'язані між собою, називається газом або газоподібним речовиною. Частинки газу рухаються хаотично і в деяких випадках...

Хімічна рівновага: ознаки, зміщення в реакціях

0 коментарів

Хімічна рівновага - це такий стан системи, де обидві реакції - пряма і зворотна - мають однакові швидкості. Чим характеризується це явище, і які чинники впливають на хімічну рівновагу?

Хімічна...

Закон Фарадея для електролізу

0 коментарів

У 1836 році Майкл Фарадей опублікував виведені математично кількісні характеристики електролізу. Виявлені взаємозв'язки між кількістю пройшов через електроліт електрики і кількістю виділився при цьому речовини згодом були названі законами Фарадея...

Електроліз води

0 коментарів

Процес електролізу - це окислювально-відновна реакція, можлива тільки під дією електрики. Електроліз протікає в розплавах і розчинах. У лабораторіях для отримання чистих газів - водню і кисню - проводять електроліз...

Електроліз розплавів

0 коментарів

Окислювально-відновна реакція, що протікає на електродах при проходженні електричного струму через розчин або розплав, називається електролізом. Окремо виділяють електроліз розчинів і електроліз розплавів. Розглянемо, як протікає процес в розплавах.

Суть...

Генетичний зв'язок між класами речовин

0 коментарів

Генетичним зв'язком між класами речовин називається взаємоперетворенням з'єднань, що підтверджує єдність їх походження.

Класифікація

Всі неорганічні сполуки діляться на дві великі групи:

прості, що складаються з однакових атомів; складні, що...

Бензол: будова, молярна маса, властивості

0 коментарів

Бензол - найпростіший представник класу аренів або ароматичних вуглеводнів. Він складається з шести атомів вуглецю і шести атомів водню, що утворюють так зване бензольне кільце.

Будова

Спочатку формулу бензолу запропонував...

Константа рівноваги хімічної реакції

0 коментарів

Кількісна характеристика, що показує напрямок реакції і зміщення концентрації речовин, називається константою рівноваги хімічної реакції. Константа рівноваги залежить від температури і природи реагентів.

Оборотні та необоротні реакції

Всі реакції можна...

Амінокислоти: загальна формула, таблиця

0 коментарів

Органічні речовини, в молекулі яких містяться карбоксильні і амінні групи, називаються амінокислотами або амінокарбоновими кислотами. Це життєво важливі сполуки, які є основою побудови живих організмів.

Будова

Амінокислота - мономер, що...