Геометрія

Якщо один кут прямий, то це прямокутник

0 коментарів
Однією з ознак прямокутника є наявність одного прямого кута параллелограмма. При цьому виявляється, що всі інші кути паралелограма також прямі. Тому такий паралелограм - прямокутник. Можна сформулювати дана ознака прямокутника...

Прямокутник - це паралелограм з рівними діагоналями

0 коментарів
Однією з ознак прямокутника є рівність його діагоналей. Тобто, якщо у паралелограма діагоналі рівні, то він є прямокутником. Щоб довести даний ознака прямокутника, розглянемо паралелограм ABCD, у якого діагоналі AC...

Властивість ромба

0 коментарів
Ромб - це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Тому окрім властивостей паралелограма, він має особливі властивості: діагоналі ромба перпендикулярні один одному; діагоналі ромба ділять його кути навпіл. Щоб довести...

Діагоналі перпендикулярні

0 коментарів
Однією з ознак ромба є те, що його діагоналі взаємно перпендикулярні. У вигляді теореми дана ознака формулюється так: Якщо діагоналі паралелограма перпендикулярні один одному, то такий паралелограм є ромбом. Доказ...

Діагональ ділить кут навпіл

0 коментарів
Однією з ознак ромба є те, що діагоналі ділять його кути навпіл. У вигляді теореми ця ознака формулюється так: Якщо діагональ паралелограма ділить його кут навпіл, то такий паралелограм є...

Види трапецій

0 коментарів
Трапецією називається опуклий чотирикутник, у якого одна пара протилежних сторін паралельна один одному, а інша - ні. Виходячи з визначення трапеції і ознак паралелограма, паралельні сторони трапеції не можуть бути...

Симетричні фігури

0 коментарів

Фігури можуть мати симетрію відносно точки і відносно прямої.

Фігура симетрична щодо точки тоді, коли в ній є якась точка (центр симетрії), щодо якої у кожної іншої точки фігури є...

Перетин медіан трикутника

0 коментарів

Існує теорема про те, що медіани трикутника перетинаються в одній точці, і ця точка ділить кожну медіану в співвідношенні 2:1, де 2 відповідає відрізку від вершини, з якої проведена медіана,...

Перетин висот трикутника

0 коментарів
Існує теорема про те, що висоти трикутника або їх продовження перетинаються в одній точці. Довести цю теорему можна таким чином. Нехай дано трикутник ABC, в ньому проведено висоти AH, BI,...

Косинуси прямокутних трикутників

0 коментарів
Поняття косинуса застосовно до гострих кутів прямокутного трикутника. Косинус гострого кута прямокутного трикутника - це відношення катета, який прилягає до даного кутку, до гіпотенузи. Наприклад, якщо дано трикутник ABC, де...