Геометрія

Перетин висот трикутника

0 коментарів
Існує теорема про те, що висоти трикутника або їх продовження перетинаються в одній точці. Довести цю теорему можна таким чином. Нехай дано трикутник ABC, в ньому проведено висоти AH, BI,...

Косинуси прямокутних трикутників

0 коментарів
Поняття косинуса застосовно до гострих кутів прямокутного трикутника. Косинус гострого кута прямокутного трикутника - це відношення катета, який прилягає до даного кутку, до гіпотенузи. Наприклад, якщо дано трикутник ABC, де...

Синуси прямокутних трикутників

0 коментарів
Поняття синуса, також як і косинуса, застосовно до гострих кутах прямокутних трикутників. Синус гострого кута прямокутного трикутника - це відношення катета, який протіволежіт цього кутку, до гіпотенузи. (У випадку з...

Довести основну тригонометричну тотожність

0 коментарів
Основним тригонометричним тотожністю є рівність: sin2 α + cos2 α = 1 Це означає, що в прямокутному трикутнику сума квадратів синуса і косинуса одного і того ж гострого кута дорівнює...

Кути подібних трикутників

0 коментарів
У подібних фігур можуть бути різні розміри, але завжди однакова форма. У разі трикутників вони є подібними, якщо сторони одного трикутника пропорційні сторонам другого трикутника. Тобто всі три відносини відповідних...

Доказ ознак подібності трикутників

0 коментарів
Доказ першої ознаки подібності трикутників Перша ознака подібності трикутників стверджує, що якщо у трикутників дві сторони відповідно пропорційні, а кути між ними рівні, то такі трикутники подібні. Розглянемо трикутники ABC...

Довести чому дорівнює площа трикутника

0 коментарів
Площа трикутника дорівнює половині від твору його боку на висоту, проведену до цієї сторони. Сторону, до якої проведена висота, прийнято в такому випадку називати підставою. Таким чином, можна сказати, що...

Довести чому дорівнює площа паралелограма

0 коментарів
Площа паралелограма дорівнює добутку його одного боку на висоту, проведену до цієї сторони. Сторону, до якої проведена висота, прийнято називати підставою. Тому теорему формулюють так: площа паралелограма дорівнює добутку його...

Довести чому дорівнює площа трапеції

0 коментарів
Площа трапеції дорівнює ½ від твору суми її підстав на висоту. Так, якщо позначити підстави трапеції буквами a і b, висоту - буквою h, то площа трапеції можна виразити формулою:...

Грань, ребро, вершина

0 коментарів
Стереометрія вивчає фігури в просторі. Наш простір трехмерно, в ньому є три виміри - це довжина, ширина і висота. Однак це не означає, що всі навколишні нас тіла мають три...