Геометрія

Дві сторони рівні і паралельні

0 коментарів
Однією з ознак паралелограма є те, що якщо в чотирикутнику дві сторони рівні і паралельні, то такий чотирикутник є паралелограмом. Тобто, якщо у чотирикутника дві сторони рівні і паралельні, то...

Протилежні сторони рівні

0 коментарів
Визначення паралелограма свідчить, що це чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні і паралельні один одному. Однак для визначення чотирикутника як паралелограма достатньо, якщо протилежні сторони фігури просто рівні. Паралельність випливає...

Діагоналі діляться навпіл

0 коментарів
Існує теорема про те, що якщо у чотирикутника діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться навпіл, то такий чотирикутник є паралелограмом. Так як паралелограмом за визначенням є чотирикутник, у якого протилежні...

Якщо один кут прямий, то це прямокутник

0 коментарів
Однією з ознак прямокутника є наявність одного прямого кута параллелограмма. При цьому виявляється, що всі інші кути паралелограма також прямі. Тому такий паралелограм - прямокутник. Можна сформулювати дана ознака прямокутника...

Прямокутник - це паралелограм з рівними діагоналями

0 коментарів
Однією з ознак прямокутника є рівність його діагоналей. Тобто, якщо у паралелограма діагоналі рівні, то він є прямокутником. Щоб довести даний ознака прямокутника, розглянемо паралелограм ABCD, у якого діагоналі AC...

Властивість ромба

0 коментарів
Ромб - це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Тому окрім властивостей паралелограма, він має особливі властивості: діагоналі ромба перпендикулярні один одному; діагоналі ромба ділять його кути навпіл. Щоб довести...

Діагоналі перпендикулярні

0 коментарів
Однією з ознак ромба є те, що його діагоналі взаємно перпендикулярні. У вигляді теореми дана ознака формулюється так: Якщо діагоналі паралелограма перпендикулярні один одному, то такий паралелограм є ромбом. Доказ...

Діагональ ділить кут навпіл

0 коментарів
Однією з ознак ромба є те, що діагоналі ділять його кути навпіл. У вигляді теореми ця ознака формулюється так: Якщо діагональ паралелограма ділить його кут навпіл, то такий паралелограм є...

Види трапецій

0 коментарів
Трапецією називається опуклий чотирикутник, у якого одна пара протилежних сторін паралельна один одному, а інша - ні. Виходячи з визначення трапеції і ознак паралелограма, паралельні сторони трапеції не можуть бути...

Симетричні фігури

0 коментарів

Фігури можуть мати симетрію відносно точки і відносно прямої.

Фігура симетрична щодо точки тоді, коли в ній є якась точка (центр симетрії), щодо якої у кожної іншої точки фігури є...