Геометрія

Як знайти середину відрізка?

0 коментарів
Якщо пошук середини відрізка - це завдання на побудову, то її рішення зводиться до побудови серединного перпендикуляра відрізка. Серединний перпендикуляр відрізка - це пряма, перпендикулярна до відрізка і ділить його...

Як побудувати прямокутний трикутник по гіпотенузі і катету?

0 коментарів
Дано два нерівних один одному відрізка. Побудувати з них прямокутний трикутник так, щоб більший був у ньому гипотенузой, а менший - одним з катетів. Як відомо, існує ознака рівності прямокутних...

Як побудувати дотичну?

0 коментарів
Зазвичай в такій задачі дана окружність і крапка. Потрібно побудувати дотичну до кола, при цьому дотична повинна проходити через задану точку. Якщо місцезнаходження точки не обмовляється, то слід окремо обумовити...

Навхрест лежачі кути при паралельних прямих рівні

0 коментарів
Існує теорема про те, що прямі паралельні, якщо при перетині їх січною навхрест лежачі кути виявляються рівними. Тут дано - рівні навхрест лежачі кути при січної, наслідок - прямі паралельні....

Точки паралельної прямої рівновіддалені

0 коментарів
Всі точки кожної з двох паралельних прямих рівновіддалені від іншої прямої. Це означає, що з якої б точки однієї з паралельних прямих не вимірюються відстань до іншої прямої, воно завжди...

Кути з відповідними сторонами

0 коментарів
Зазвичай розглядають кути або з відповідними паралельними сторонами, або з відповідно перпендикулярними сторонами. Розглянемо спочатку перший випадок. Нехай дано два кути ABC і DEF. Їх боку відповідно рівнобіжні: AB ||...

Перетин бісектрис трикутника

0 коментарів
Існує теорема про те, що бісектриси трикутника перетинаються в одній точці. Даний факт, як і всяка теорема, потребує доведення, оскільки приміром можна припустити, що бісектриси трикутника іноді можуть не перетинатися...

У трикутник можна вписати коло

0 коментарів
Вписане в трикутник окружність - це така окружність, яка стосується всіх сторін трикутника. Тобто сторони трикутника є дотичними до кола. Існує теорема про те, що в кожен трикутник можна вписати...

Навколо трикутника можна описати коло

0 коментарів
Окружність є описаної близько трикутника, якщо всі вершини трикутника лежать на цій окружності. Такий трикутник називається вписаним в коло. Існує теорема про те, що біля кожного трикутника можна описати коло,...

Що називається багатокутником

0 коментарів
Багатокутником називається проста замкнута ламана. Розберемо наступні питання: Що значить ламана? Що значить проста ламана? Що значить замкнута ламана? Ламана - це фігура, що складається з відрізків, при цьому суміжні...