Геометрія

Довести чому дорівнює площа трикутника

0 коментарів
Площа трикутника дорівнює половині від твору його боку на висоту, проведену до цієї сторони. Сторону, до якої проведена висота, прийнято в такому випадку називати підставою. Таким чином, можна сказати, що...

Довести чому дорівнює площа паралелограма

0 коментарів
Площа паралелограма дорівнює добутку його одного боку на висоту, проведену до цієї сторони. Сторону, до якої проведена висота, прийнято називати підставою. Тому теорему формулюють так: площа паралелограма дорівнює добутку його...

Довести чому дорівнює площа трапеції

0 коментарів
Площа трапеції дорівнює ½ від твору суми її підстав на висоту. Так, якщо позначити підстави трапеції буквами a і b, висоту - буквою h, то площа трапеції можна виразити формулою:...

Грань, ребро, вершина

0 коментарів
Стереометрія вивчає фігури в просторі. Наш простір трехмерно, в ньому є три виміри - це довжина, ширина і висота. Однак це не означає, що всі навколишні нас тіла мають три...

Якщо навхрест лежачі кути при січній рівні, то прямі паралельні

0 коментарів
Нехай дано дві прямі a і b, що перетинаються прямий c. Тобто пряма c є січною для прямих a і b. При цьому утворюються дві пари навхрест лежачих кутів. Якщо...

Схема побудови графіка функції

0 коментарів
Схема побудови графіка функції складається з наступних пунктів, в яких знаходять: 1) область визначення функції, точки розриву, точки перетину з осями координат, осі і центри симетрії графіка (парність, непарність і...

Тригонометрія

0 коментарів
Градусна міра. Тут одиницею виміру є градус - це поворот променя на 1/360 частину одного повного обороту. Таким чином, повний оборот променя дорівнює 360 °. Один градус складається з 60...

Симетрія плоских фігур

0 коментарів
Дзеркально-осьова симетрія. Якщо плоска фігура симетрична відносно площини (що можливо, якщо тільки плоска фігура перпендикулярна цій площині), то пряма, по якій ці площини перетинаються, є віссю симетрії другого порядку даної...

Симетрія

0 коментарів
Дзеркальна симетрія. Геометрична фігура називається симетричною відносно площини S, якщо для кожної точки E цієї фігури може бути знайдена точка E 'цієї ж фігури, так що відрізок EE' перпендикулярний площині...

Сферична поверхня і куля (сфера)

0 коментарів
Сферична поверхня - це геометричне місце точок у просторі, рівновіддалених від однієї точки, яка називається центром сферичної поверхні. Куля (сфера) - це тіло, обмежене сферичною поверхнею. Можна отримати кулю, обертаючи...