Геометрія

Як побудувати трикутник за трьома сторонами?

0 коментарів
Дано три відрізка, потрібно побудувати з них трикутник. Дане завдання є завданням на побудову, для вирішення якої потрібне циркуль і лінійка. При цьому слід пам'ятати, що не з кожних трьох...

Як побудувати кут, рівний даному?

0 коментарів
У цьому завданню дається якийсь кут і промінь (або пряма). Потрібно відкласти на даному промені кут, рівний даному. Наприклад, на малюнку нижче дан кут A і пряма b. Потрібно на...

Як побудувати бісектрису кута?

0 коментарів
Бісектриса - це промінь, що виходить з вершини кута і ділить кут навпіл, тобто на два рівних кута. Таким чином завдання можна сформулювати так: розділити кут навпіл. Алгоритм побудови бісектриси...

Як знайти середину відрізка?

0 коментарів
Якщо пошук середини відрізка - це завдання на побудову, то її рішення зводиться до побудови серединного перпендикуляра відрізка. Серединний перпендикуляр відрізка - це пряма, перпендикулярна до відрізка і ділить його...

Як побудувати прямокутний трикутник по гіпотенузі і катету?

0 коментарів
Дано два нерівних один одному відрізка. Побудувати з них прямокутний трикутник так, щоб більший був у ньому гипотенузой, а менший - одним з катетів. Як відомо, існує ознака рівності прямокутних...

Як побудувати дотичну?

0 коментарів
Зазвичай в такій задачі дана окружність і крапка. Потрібно побудувати дотичну до кола, при цьому дотична повинна проходити через задану точку. Якщо місцезнаходження точки не обмовляється, то слід окремо обумовити...

Навхрест лежачі кути при паралельних прямих рівні

0 коментарів
Існує теорема про те, що прямі паралельні, якщо при перетині їх січною навхрест лежачі кути виявляються рівними. Тут дано - рівні навхрест лежачі кути при січної, наслідок - прямі паралельні....

Точки паралельної прямої рівновіддалені

0 коментарів
Всі точки кожної з двох паралельних прямих рівновіддалені від іншої прямої. Це означає, що з якої б точки однієї з паралельних прямих не вимірюються відстань до іншої прямої, воно завжди...

Кути з відповідними сторонами

0 коментарів
Зазвичай розглядають кути або з відповідними паралельними сторонами, або з відповідно перпендикулярними сторонами. Розглянемо спочатку перший випадок. Нехай дано два кути ABC і DEF. Їх боку відповідно рівнобіжні: AB ||...

Перетин бісектрис трикутника

0 коментарів
Існує теорема про те, що бісектриси трикутника перетинаються в одній точці. Даний факт, як і всяка теорема, потребує доведення, оскільки приміром можна припустити, що бісектриси трикутника іноді можуть не перетинатися...