Геометрія

Які геометричні фігури найпростіші?

0 коментарів
До простих геометричних фігур відносяться точка, пряма, відрізок, промінь, напівплощина і кут. Навіть серед найпростіших фігур виділяється сама найпростіша - це точка. Всі інші фігури складаються з безлічі точок. В...

Що таке зовнішня і внутрішня області кута?

0 коментарів
Кут своїми променями ділить площину на дві частини. Одна знаходиться всередині кута, інша - поза ним. Однак, кутом можна порахувати кордону будь-якої з цих двох площин. Можна сказати по-іншому -...

Порівняння геометричних фігур

0 коментарів
Порівняння геометричних фігур застосовується з метою визначення, яка з них більше або менше іншого, або ж не рівні вони один одному. Зрозуміло, що при цьому мається на увазі, що швидше...

Що таке градусна міра кута?

0 коментарів

Кути вимірюють у різних одиницях виміру. Це можуть бути:

градуси; радіани.

Найчастіше кути вимірюють у градусах. (Не слід плутати цей градус з мірою вимірювання температури, де також використовується слово "градус").

...

Доведіть, що вертикальні кути рівні

0 коментарів
Вертикальні кути утворюються, якщо сторони одного кута продовжити за його вершину. У цьому випадку виходять дві пересічні прямі, що утворюють чотири кути. Ці чотири кути попарно вертикальні. Вертикальні кути знаходяться...

Існування перпендикуляра до прямої

0 коментарів
Існує така теорема: До будь-якої прямої з будь-якої точки, що не лежить на даній прямій, можна провести перпендикуляр (перпендикулярну їй пряму). Довести цю теорему можна наступним чином: Нехай нам дана...

Довести, що висота рівнобедреного трикутника є бісектрисою і медіаною

0 коментарів
Існує теорема про те, що в трикутник проведена до його основи висота також є бісектрисою і медіаною. Довести цю теорему можна таким чином. Уявімо трикутник ABC з бічними сторонами AB...

Доказ третьої ознаки рівності трикутників

0 коментарів
У третьому ознаці рівності трикутників затверджується їх рівність за рівним трьом сторонам. Тому потрібно довести, що якщо у двох трикутників рівні сторони, то ці трикутники рівні. Нехай дані трикутники ABC...

Довести, що гіпотенуза більше катета

0 коментарів
У прямокутному трикутнику гіпотенуза більше кожного з катетів. Чому? Насправді прийти до такого висновку можна кількома способами. По-перше, якщо знати той факт, що навпроти більшого кута завжди лежить більша сторона,...

Довести, що перпендикуляр менше похилій

0 коментарів
Говорячи про перпендикуляр мають на увазі, що з будь-якої точки в просторі проводять перпендикулярну пряму до якої-небудь прямій. При цьому, ясна річ, точка не повинна лежати на прямій, до якої...