Геометрія

Як знайти периметр трикутника якщо відомі не всі сторони

0 коментарів

Периметр - це величина, що має на увазі довжину всіх сторін плоскою (двовимірної) геометричної фігури. Для різних геометричних фігур існують різні способи знаходження периметра.

У даній статті ви дізнаєтеся як...

Опуклий чотирикутник - його властивості та ознаки

0 коментарів

Опуклий чотирикутник - це фігура, яка складається з чотирьох сторін, з'єднаних між собою в вершинах, які утворюють разом з сторонами чотири кути, при цьому сам чотирикутник завжди знаходиться в одній...

Квадратура круга

0 коментарів

Под квадратурой плоской фигуры разумеют нахождение площади этой фигуры. В более узком смысле квадратурой круга называют задачу на построение, состоящую в том, чтобы по данному кругу построить равновеликий ему квадрат,...

Квадратура кола

0 коментарів

Під квадратурою плоскої фігури розуміють знаходження площі цієї фігури. У більш вузькому сенсі квадратурою кола називають задачу на побудову, яка полягає в тому, щоб з даного кола побудувати рівновеликий йому...

Що таке трикутник?

0 коментарів

Трикутник – це геометрична фігура, утворена трьома відрізками, що з'єднують три точки, які не лежать на одній прямій. Такі точки називають вершинами трикутника, а відрізки – це сторони трикутника. Простіше...

Геометричні тіла

0 коментарів

Геометричне тіло — частина простору, яка обмежена замкнутою поверхнею своєї зовнішньої кордону.

 

Геометричне тіло можливо виділити замкнутою поверхнею, тобто його кордоном.

 

Ще геометричним тілом можна назвати компактне безліч...

Конус

0 коментарів

Конус — геометричне тіло в евклідовому просторі, яке можна отримати шляхом об'єднання кожного променя, який виходить з однієї точки (вершина конуса) та які проходять через плоску поверхню.

Буває, конусом називається...

Довжина вектора

0 коментарів

Довжина вектора і модуль вектора це тотожні поняття виражає числове значення довжини спрямованого відрізка.

Квадрат довжини будь-якого вектора дорівнює сумі квадратів його координат.

Для доказу цієї теореми візьмемо довільний вектор...

Координати вектора

0 коментарів

У прямокутній системі координат х0у проекції х і у вектора, координати вектора. на осі абсцис і ординат називаються координатами вектора. Координати вектора прийнято вказувати у вигляді (х, у), а сам...

Що вивчає геометрія?

0 коментарів
Геометрія вивчає форму предметів, визначає їх розміри і взаємне розташування. Багато предметів мають прямокутну форму, інші круглу, треті - трикутну. Бувають і більш складні форми. Якщо подивитися більш уважно, то...