Земельні ресурси України

Земельні ресурси – все землі, які використовуються або можуть бути використані для сільського господарства, лісового господарства, будівництва та інших цілей.

Земля є одним з універсальних природних ресурсів, необхідних для всіх галузей господарства. Особливості земельних ресурсів полягають в тому, що їх не можуть замінити ніякі інші ресурси і вони повинні використовуватися там, де знаходяться. У більшості країн світу, в тому числі і в Україні, проводиться політика дбайливого і раціонального використання земельних ресурсів з метою збереження і підвищення їх природної родючості.

Всі землі України становлять її земельний фонд, який характеризується високим ступенем освоєння. Україна за площею – найбільша країна в Європі. Її територія становить 60,4 млн. Га. За даними 2015 року на сільськогосподарські угіддя припадає 43 млн. Га (т. Е. 71% від загальної площі країни). Землі, які потребують освоєння, займають лише 1,7% її території. Іншу частину земель займають ліси (17,6%), населені пункти, дороги, і т. Д.

У структурі сучасних сільськогосподарських угідь України близько 33 млн. Га займає рілля (53,8%); 5,5 млн. Га – пасовища (9,1%); 2,4 млн. Га – сіножаті (4%) і близько 0,9 млн. Га – багаторічні насадження (1,6%).

Територія України має один з найвищих в світі показників розораності. У Вінницькій, Тернопільській та Кіровоградській областях він досягає – близько 90%. Це викликає розвиток сильних ерозійних процесів, причому в степових областях землі піддаються як водної, так і вітрової ерозії. Частка еродованих земель постійно зростає і досягла вже 37% ріллі, що становить близько 12 млн. Га. На найбільш еродованих землях вартість проведення протиерозійних робіт настільки велика, що їх відводять в категорію несільськогосподарських.

Дуже важлива особливість земельних ресурсів полягає в тому, що їх верхній шар – грунт – володіє родючістю, тобто здатністю забезпечувати рослини необхідними для життя компонентами. При раціональному і дбайливому використанні земель їх природне родючість може зростати, а при неправильному – знижуватися і може бути втрачено назавжди. Тому землі з високою родючістю повинні раціонально використовуватися в сільському господарстві, насамперед у землеробстві.

В даний час земельний фонд, одне з головних багатств України, використовується не зовсім раціонально. Щорічно скорочується площа орних земель, меліорація проводиться неефективно, грунту забруднені радіонуклідами, пестицидами та гербіцидами, в посушливих районах відбувається засолення грунтів.

ПОДІЛИТИСЯ: