Земельні ресурси Північних материків

Велики та земельні ресурси Євразії та Північної Америки. Великі рівнинні території з родючими грунтами інтенсивно використовуються в сільському господарстві.

Основні масиви грунтів найвищою мірою родючості – чорноземів, чоноземовидні, каштанових, коричневих, дерново-карбонатних – зосереджені в помірному і субтропічному поясах Євразії та Північної Америки. Хорошими якостями володіють деякі типи грунтів тропічного і субекваторіального поясів, особливо на вулканічних материнських породах, а також бурі і сірі лісові грунти в зоні широколистяних лісів. Значні площі займають родючі алювіальні грунти долин великих річок.
На Північних материках розташовані найбільші у світі ділянки оброблюваних земель. Невживані і мало використовувані землі мають відносно невелике поширення. Вони зосереджені в арктичних, аридних і гірських районах. Найбільші масиви таких земель знаходяться в арктичній зоні Північної Америки і в азіатських пустелях. Великі площі на Північних материках займають ліси, луки і пасовища з осередками оброблюваних земель.

При використанні земель виникають істотні проблеми, що вимагають негайного рішення. Території з найбільш родючими грунтами надзвичайно густо населені і інтенсивно використовуються. При цьому відбувається скорочення площ земель сільськогосподарського призначення, так як в густонаселених країнах потрібні значні території для будівництва житла, промислових підприємств, для розвитку транспортних мереж та інших цілей. Необхідно також виділяти землі для організації відпочинку, для збереження природних комплексів, охорони вод і т. п. що скорочуються сільськогосподарські угіддя використовуються все більш інтенсивно, що нерідко призводить до їх виснаження.

Зменшуються площі і продуктивність земель в результаті водної та вітрової ерозії грунтів, засолення і заболочування та інших несприятливих процесів. Проблемам раціонального використання та охорони земель приділяється велика увага в економічно розвинених країнах Європи, США, Канаді, Японії. Деяких успіхів досягла, наприклад, боротьба з ерозією земель у Сполучених Штатах і в деяких європейських країнах. Особливо гостро стоїть ця проблема в Китаї, Індії, в нашій країні та країнах СНД. Боротьба з негативними наслідками використання земель вимагає великих капіталовкладень, але далеко не всі країни мають у своєму розпорядженні необхідними засобами. Проте, для збереження продуктивності земель необхідні ретельний протиерозійний контроль, строго дозоване внесення мінеральних і органічних добрив, глибоке гідромеліоративне вплив, підвищення врожайності культур і зменшення кількості гербіцидів і пестицидів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Історія Литви