Збереження генофонду планети

На нашій планеті зараз приблизно 1,5 мільйона тварин і 0,5 мільйона видів рослин. У нашому повсякденному житті склалося досить чітке підрозділ тварин і рослин на корисних, шкідливих і індиферентних, що не приносять людині ні користі ні шкоди. Однак з біологічної точки зору такі градації не виправдані. За багатомільйонний період еволюційного розвитку всі види, які не виконували тієї чи іншої функції в житті біогеоценозу, незмінно виганяли і гинули. Дійшли до нашого часу види виконують свою роль у житті природи – хижаки нормують чисельність своїх жертв і, відбираючи ослаблених тварин, сприяють еволюційному розвитку; травоїдні тварини стримують розселення рослин і забезпечують можливість великого видового різноманіття; паразити, які надають найбільш сильний вплив на хворих і травмованих тварин, сприяють «очищенню» популяції і т. д. і т. п.

Підрозділ тварин і рослин на корисних, шкідливих і індиферентних виникло в результаті діяльності людини. Наприклад, розвиток скотарства, цілком природно, створило для вовка легку здобич і людина відніс його до шкідливих твариною; культивування на великих площах картоплі сприяло розмноженню колорадського жука, який почав сильно шкодити картоплі і теж потрапив у розряд шкідників і т. д. У різних зонах, при різних екологічних умовах один і той же вид може в одному місці приносити шкоду людині, а в іншому виконувати корисні функції. До цього слід додати, що ще багато видів рослин і тварин до цього часу недостатньо вивчені і не встановлені їхні потенційні можливості. При будівництві Куйбишевської електростанції та виникнення Волзько- Камського моря рекомендувалося знищувати гадюк, що скупчуються по берегах, а зараз їх розводять для отримання найціннішого отрути, яка широко використовується в медицині.

Кожен «втрачений» вид – це зменшення генофонду планети, це збіднення її ресурсів. Припустимо, що якби збереглася Стеллерова корова, знищена людиною в другій половині XVIII століття, тварина, що має довжину більше 7 метрів і вага, мабуть, близько 3 тонн, харчувався морськими водоростями, головним чином морською капустою, то ми могли б її успішно розводити і отримувати, як повідомляють особи, які вживали його в їжу, чудове м’ясо і дуже міцну шкуру. За описами Г. В. Стеллера це тварина не боялося людини і навіть дозволяло гладити себе, і, мабуть, праці б не становило «зробити це тварина ручним». Один з предків великої рогатої худоби – тур винищений в XVII столітті. Дикий кінь тарпан, заселяється степу Європи і, як писав П. І. Ринкова, мешкала в Оренбурзькій губернії, була знищена в другій половині XIX століття. Цей список ми могли б продовжити, але й наведених прикладів достатньо для характеристики нерозумної діяльності людини. Організований в 1948 р. Міжнародний Союз охорони природи (МСОП), майже відразу ж організував Комісію з рідкісних і зникаючих тварин, яка розпочала роботу зі складання «Червоної книги». Пізніше, в наступних виданнях, була уточнена класифікація рідкісних і зникаючих видів і зараз вона налічує п’ять градацій:

1. Зникаючі види і підвиди, для порятунку яких необхідні спеціальні заходи охорони, а для деяких і міжнародні зусилля. Такі види заносяться в міжнародну «Червону книгу» на червоних листочках.

2. Скорочуються види, чисельність їх може бути зараз достатньою високою, але вона з кожним роком скорочується і, для того щоб не «втратити» ці види, вже зараз треба шукати причини їх скорочення і розробляти шляхи і методи їх збереження. Ці види друкуються на жовтих листочках, і можливо, що будуть виділені в самостійну «Бурштинову книгу».

3. Рідкісні види і підвиди. Сюди відносяться тварини, чисельність яких дуже мала або вони зустрічаються на дуже обмежених територіях і при недогляді з боку людини можуть зникнути. Вони заносяться на білі листочки.

4. Невизначені види, види маловивчені, розповсюдження яких недостатньо відомо і віднесення яких в яку-небудь з трьох перерахованих вище градацій зараз утруднено. Вони записуються в кінці кожного тому у вигляді списку з тим, щоб дослідники звернули на них більшу увагу і допомогли б зібрати про них відсутні відомості.

5. Види відновлення. Види, чисельність яких була невелика, колишні навіть у категорії зникаючих видів, але завдяки розумній турботі з боку людини, їх чисельність відновлена і їм не загрожує загроза повного зникнення. Такі види заносяться на зелені листочки. У «Червону книгу» МСОП занесено 26 видів і підвидів ссавців, що мешкають в Росії, це хохуля, бабак Мензбира, гренландський кит, синій кит, північний фінфал, північний гербач, тянь шанский і уссурійський підвиди червоного вовка, закавказький бурий ведмідь, білий ведмідь, каракал, туранский і амурський підвиди тигра, леопард, сніжний барс, гепард, атлантичний морж, тюлень чернець, курильське тюлень, Новоземельского підвид північного оленя, тугайна підвид благородного оленя, джейран, горал і винторогий козел. З птахів у міжнародну «Червону книгу» занесено 8 видів – пеганка чубата, чубатий старий, чорний журавель, білий журавель, уссурійський журавель, червононогий ібіс, далекосхідний білий лелека і желтоклювая чапля. Із земноводних і плазунів до «Червоної книги» МСОП записані кавказька саламандра, сибірський углозуб, далекосхідний тритон, кавказька часничниця і крестовка, далекосхідна, мягкокожістая і середземноморська черепахи, сірий варан, ящірка – еублефара, середньоазіатська кобра, носата і малоазіатська гадюки. Кожна країна, на території якої мешкає вид, занесений до «Червоної книги фактів», несе моральну відповідальність перед усім людством за збереження цього скарбу природи.

У 1973 р. 80 країн світу взяли конвенцію про обмеження торгівлі рідкісними видами тварин і рослин, що безсумнівно сприяє їх охороні. У цю конвенцію увійшло більше 600 видів тварин і більше 70 видів рослин, продаж яких або зовсім заборонена або суворо регламентована.
Які ж найбільш ефективні форми охорони рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин ? У першу чергу це створення мережі заповідників, що охоплюють всі зоогеографічні зони, всі основні ландшафти з тим, щоб у них могло б зберегтися все різноманіття рослинних і тваринних видів. По-друге, організація пам’яток природи для охорони, Головним чином окремих популяцій рослин, а іноді і тварин. У третьому, добре поставлені мисливські господарства, які дозволяють зберігати та правильно експлуатувати жовтня ресурси, і, звичайно, свідоме ставлення до тварин і рослин з боку людини. У найближчі роки ми повинні заборонити збір квітучих рослин навколо великих населених пунктів, інакше вони будуть тут повністю знищені, що різко погіршить естетичну цінність рекреаційних територій і можливість заготівлі трав, потрібних для приготування ліків. Дуже рідкісні види рослин і тварин, ймовірно, доведеться вчитися розмножувати в ботанічних садах і зоопарках з тим, щоб у міру накопичення достатньої кількості примірників повертати їх в природу.

ПОДІЛИТИСЯ: