Загальна характеристика екосистем, їх градацій і стійкості

Найважливішим екологічним поняттям є поняття «екосистема», яке в певному відношенні близько до поняття «біогеоценоз», але воно є більш загальним і широким, ніж останнє; екосистема і біогеоценоз складаються з двох компонентів: біоти і біотопу, але якщо біогеоценоз тісно пов’язаний з конкретною територією земної поверхні, то екосистеми різних видів можуть бути не пов’язаними з конкретною територією і бути глобальними.

Екосистема – будь-яка спільнота живих істот і середовище проживання, об’єднані в єдине функціональне ціле, що виникає на основі взаємозв’язку між цими організмами і середовищем їх проживання, за рахунок чого ця система зберігає свою стійкість досить тривалий проміжок часу.
Це найбільш загальний вигляд поняття «екосистема». Іноді екосистема є синонімом біогеоценозу, але це відноситься до однієї з градацій екосистем. Екосистемою є і крапля рідини, в якій існують мікроорганізми, що мають автотрофним і гетеротрофним способами харчування (за умови тривалого існування такої краплі), і сама глобальна екосистема – біосфера Землі.
Розрізняють такі градації екосистем: мікроекосистеми (наприклад, стовбур гниючого дерева, крапля рідини з населяють її мікроорганізмами і т. д.), мезоекосістеми (ставок, ліс на даній території, акваріум – як штучна екосистема та ін), макроекосистеми (океан, континент) і глобальна екосистема – біосфера планети Земля. Мезоекосістеми є біогеоценозами (це відноситься до природним мезоекосістемам). Глобальна екосистема є сукупністю макроекосістем, а останні – сукупністю мезоекосістем або біогеоценозів, тобто природна мезоекосістема (біогеоценоз) – це елементарне ланка глобальної екосистеми, тобто біосфери планети Земля.

Важливою характеристикою екосистеми є її стійкість.
Стійкість системи – це здатність системи залишатися відносно незмінною протягом певного відрізка часу всупереч внутрішнім або зовнішніх змін.
Стійкість екосистеми – це здатність екосистеми зберігати свою структуру і функціональні особливості при впливі зовнішніх і внутрішніх факторів.

Стійкість (у тому числі і екологічна) для різних систем відносна, так як будь-яка система піддається змінам, але до певного моменту система зберігає свої основні ознаки, змінюючись в деяких деталях; при дуже сильному зовнішньому або внутрішньому впливі система може змінитися докорінно або загинути. Останнє необхідно враховувати при впливі на екосистему, особливо це важливо враховувати при впливі на біосферу Землі.
Всі організми взаємозалежні один з одним і з факторами, характерними для біотопу даного біогеоценозу через обмін речовин і енергії.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Зимовий клімат тайги