Якість життя в Росії

Якість життя населення в Росії, як і в інших країнах, залежить від економічних, соціальних, екологічних факторів і має регіональні відмінності.

Якість життя визначається показниками смертності, в тому числі дитячої; середньої очікуваної тривалості життя; рівнем захворюваності. На захворюваність населення великий вплив робить несприятлива екологічна ситуація.

У багатьох містах Росії склалася несприятлива екологічна ситуація. Вона характеризується забрудненням повітря, вод, ґрунту. Аналіз таблиці показує, наскільки небезпечна середовище життя в містах Норильську, Новокузнецьку, Липецьку і ін.

Демографічні дані свідчать про загальне підвищення смертності населення в Росії. Показово, що смертність у чоловіків удвічі вище, ніж серед жіночого населення (23 ‰ і 11 ‰ відповідно). Основне підвищення смертності припадає на людей похилого віку, так і на людей працездатного віку. Серед причин смертності лідирують серцево-судинні захворювання, травми, онкологія.

В цілому по країні і регіонам спостерігається загальна тенденція зниження дитячої смертності в Росії до 10,2 ‰. Однак в ряді районів ситуація не відрізняється благоприятностью (Єврейська автономна область). Низький рівень сільської охорони здоров’я визначає більш високу смертність найменших росіян на селі. В умовах низької народжуваності висока дитяча смертність скорочує і без того невелику групу молоді. А в подальшому знижує потенціал відтворення населення.

Починаючи з 1987 р показник тривалості життя в Росії знижувався і становив у 2010 році – 68 років, в тому числі у чоловіків – 62 роки. На великій території Росії спостерігаються досить значні відмінності в очікуваній тривалості життя. Найбільшою мірою довгожительство представлено на Європейському Півдні, а найменшою – на Далекому Сході.

Підвищення якості життя пов’язується з ідеєю сталого розвитку.

ПОДІЛИТИСЯ: