Використання вод Світового океану

Якщо хімічні елементи, розчинені у водах Світового океану, являють собою велику цінність для людства, то не менш цінними і сам розчинник – власне вода, яку академік А. Є. Ферсман образно називав найважливішим мінералом нашої Землі, які не мають замінників. Забезпечення прісною водою сільського господарства, промисловості, побутових потреб населення не менш важливе завдання, ніж забезпечення паливом, сировиною, енергією. Адже загальне споживання води у світі в 100 разів перевищує використання всіх видів сировини, взятих разом. А оскільки з 4,5 млрд. жителів нашої планети майже третина відчуває гостру нестачу в прісній воді, проблема «водного голоду» стає однією з актуальних світових проблем сучасності, і вирішити її намагаються за кількома взаємопов’язаним напрямками.

По-перше, раціоналізувати водокористування, з тим щоб втрати води звести до мінімуму, і здійснити перекидання частини вод з районів з надлишковим зволоженням в райони, де відчувається дефіцит вологи.

По-друге, кардинальними та ефективними заходами запобігти забрудненню річок, озер, водосховищ та інших водойм і створити великі резерви прісної води. Домогтися цього можна, якщо припинити скид промислових та побутових стоків у річки, озера і т.д. Очисні споруди на промислових і сільськогосподарських підприємствах повністю не знімають цієї проблеми, так як навіть після самої доброї очистки у воді залишається 10-20% забруднень, в тому числі розчинилися в ній солі.
По-третє, освоїти і надалі розширити використання нових джерел прісної води. До них відносяться доступні для використання підземні води, опріснення океанських і морських вод, отримання прісної води з айсбергів.

ПОДІЛИТИСЯ: