Види ресурсів Світового океану

До ресурсів Світового океану належать:

Сама морська вода. Вона є основною частиною гідросфери, її запаси величезні. До складу морської води входить 75 хімічних елементів. Серед них кухонна сіль, калій, магній, бром, срібло, золото. Також це основне джерело йоду.

Мінеральні ресурси Світового океану. Найбільш значущими на шельфі є родовища нафти і газу. За вартістю вони складають 90% усіх корисних копалин, видобутих сьогодні з океанічного дна. Ложе ж океану багато залізномарганцевими конкреціями, до складу яких входить до тридцяти різних металів. Особливо великі поклади виявлені в Тихому океані.

Енергетичні ресурси Світового океану. Це передусім на сьогоднішній день енергія приливів і відливів. Потенціал розвитку науки в цьому напрямку величезний. На Землі обрано 25 місць (з висотою припливу 10-25 метрів), де будівництво припливних станцій буде найбільш ефективним. У Росії такими місцями стали узбережжя Білого, Баренцева та Охотського морів, сумарна енергія яких вивела Росію на одне з перших місць у світі за запасами приливної енергії.

Біологічні ресурси Світового океану. Загальний обсяг всієї біомаси Світового океану приблизно дорівнює 55 млрд тонн, на частку риби припадає близько 20 млрд тонн (об’єм біомаси риби у Світовому океані був підрахований іспанськими вченими в ході кругосвітньої океанологічної експедиції Malaspina, організованої в 2010 році). Найпродуктивнішими на планеті є Норвезьке, Берингове, Охотське і Японське моря. Регіони з низькою продуктивністю займають дві третини від усієї площі Світового океану.

ПОДІЛИТИСЯ: