Туризм і рекреація

В даний час питання рекреації та туризму, їх організації та здійснення, питання формування туристської сфери та розробка наукових основ менеджменту та маркетингу в туристській діяльності привертають дедалі більше уваги. Економіка туризму стає актуальним напрямком світового та національного господарства.
У Федеральному законі РФ від 24.11.96 № 132-ФЗ “Про основи туристської діяльності в Російській Федерації” визначено засади державної політики, спрямованої на встановлення правових основ єдиного туристського ринку в Російській Федерації, прав громадян на відпочинок, свободу пересування і подорожей та раціонального використання туристських ресурсів.
В рамках даного навчального посібника не ставиться мета охопити і проаналізувати всі аспекти важливого напрямку багатогранної туристської сфери діяльності. Тут ми обмежимося тільки понятійним основами різноманітних форм організації відпочинку і туристських подорожей, розглянемо зв’язок туризму з країнознавством, а також деякі особливості формування юридичних та економічних основ туристської діяльності.
Під туристської діяльністю у згаданій вище законі розуміється туроператорська та турагентська діяльність, а також інша діяльність з організації подорожей. Цим же законом закріплено таке визначення.
Туризм – це тимчасові виїзди (подорожі) громадян Російської Федерації, іноземних громадян та осіб без громадянства з постійного місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових, спортивних, релігійних та інших цілях без заняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування.
У сучасному світі одні люди вирушають у подорожі для розваг і відпочинку, а інші допомагають їм здійснювати ці подорожі та відпочинок, забезпечують їх усім необхідним. Обидві сторони беруть участь в рекреаційно-туристичної сфери людської діяльності, яка стала частиною економіки країн. Рекреація і туризм у країнах світу в даний час набуває важливого самостійного значення як галузь економіки, як один з факторів сучасного розвитку світового господарства. На Землі вже не залишається таких районів, куди б не пробрався турист у своєму бажанні “побачити небачене і пізнати Непізнане”. Нас уже не дивують подорожі туристів не тільки до найвищих гірських піків планети, в глибини Амазонії або до серця Сахари, а й до Північного полюса Землі, і в Антарктиду. Починає розвиватися навіть космічний туризм. Люди готові платити величезні гроші за політ у космічному кораблі і милування Землею з космосу. Види туризму та рекреації стають все більш різноманітними.
Рекреація (лат. Recreatio – відновлення) – відпочинок і відновлення сил, витрачених людиною в процесі праці. Роль рекреації, відпочинку в даний час неухильно зростає, так як сучасна динамічна життя, насичене виробничими стресами, постійними нервово-психічними навантаженнями, втомою від монотонної праці та гіподинамії, перебування в урбанізованому просторі, вимагає для людини періодичної зміни навколишнього оточення і роду діяльності для регенерації його сил та енергії, для підтримки здоров’я. Таким чином, відпочинок людини може здійснюватися в найрізноманітніших формах – він може бути пасивним і активним, інтелектуальним, пізнавальним і спортивним, він може виражатися як зміна роду діяльності, зміна характеру праці, зміна навколишнього оточення та умов життя.
Підкреслюючи соціальну сутність рекреаційної діяльності, В.С. Преображенський визначав поняття “рекреаційна діяльність» як діяльність людини у вільний час, здійснювану з метою відновлення фізичних сил людини, а також для його всебічного розвитку. Ця діяльність характеризується відносною різноманітністю поведінки людей і самоцінністю процесу відпочинку.
Професор В.А. Квартальнов наводить такі визначення термінів “рекреація”, “подорожі” і “туризм”.
Рекреація – діяльність людей, що займаються створенням і персональним використанням вільного часу. Вона може включати в себе пасивне й активна участь в індивідуальних або групових спортивних заходах, інтелектуальному вдосконаленні, розвагах, прогулянках, подорожах і т.д.
Подорож – дія, пов’язана з переміщенням людей з місця свого постійного проживання в іншу країну або місцевість в межах своєї країни для відпочинку або інших цілей, окрім будь-яких форм заробітку.
Туризм (як відпочинок) – синонім терміну “подорож”. Розрізняють такі види туризму:
– Внутрішній – подорожі в межах Російської Федерації осіб, які постійно проживають в Російській Федерації;
– Виїзний – подорожі осіб, що постійно проживають в Російській Федерації, в іншу країну;
– В’їзний – подорожі в межах Російської Федерації осіб, які не проживають постійно в Російській Федерації.
Туризм в’їзний і виїзний, пов’язаний з перетинанням державного кордону Російської Федерації, називається міжнародним туризмом.
У той же час для успішного здійснення подорожей і відпочинку одних груп людей виникає необхідність у діяльності інших груп з технічного забезпечення засобів і умов відпочинку, тобто в сфері послуг відпочинку, подорожей і розваг. Отже, поняття туризму в сучасних умовах значно розширюється. Туризм являє собою багатогранне явище: це і активний і пізнавальний відпочинок, і сфера міжкультурного спілкування і взаємодії, і різновид міграції населення, і бізнес, і галузь світового господарства і національної економіки.
У XX в. в розвинених країнах світу туризм став масовим явищем, настав туристичний бум, що став невід’ємною рисою сучасності. У світовому співтоваристві сформувалися нові туристські цінності, під впливом яких на наших очах змінюються мислення і стиль життя людей. Туризм став престижним видом відпочинку, а туристський бізнес – прибутковим і почесним справою для мільйонів людей.
За визначенням М.Б. Біржакова, сучасний туризм – це вид активного відпочинку, який, з одного боку, є масовим родом подорожей з чітко визначеними цілями туризму, які обмежені за часом і відбуваються самими туристами, а з іншого – колективна діяльність з організації та проведення (супроводу) таких подорожей .
На думку А.Ю. Александрової, туризм і рекреація крім відмінностей у змісті розрізняються і обсягом понять. При цьому рекреаційна діяльність не завжди буває туристської, а туристська – рекреаційної. Подорожі зі службовими цілями (без отримання доходу) теж є невід’ємною частиною туризму, в той час як рекреація як відпочинок не включає в себе професійні види діяльності людини.
Таким чином, у туризму є щонайменше дві сторони: це подорожі з метою отримання відпочинку і задоволення, лікування та розваги, а також соціально-економічна сфера туристської діяльності, бізнес, що має на меті отримати вигоду від обслуговування подорожуючих і відпочиваючих людей. Така обслуговуюча діяльність по відношенню до туристів здійснюється різними підприємствами туристської сфери та суміжних областей, організаторами туризму – туроператорами і тур-агентами.

ПОДІЛИТИСЯ: