Техногенез: глобальні та регіональні прояви

У словнику довіднику Н. Ф. Реймерс «Природокористування» техногенез трактується як процес зміни природних комплексів під впливом виробничої діяльності людини. Він полягає в перетворенні біосфери під впливом сукупності геохімічних процесів, пов’язаних з технічної та технологічної діяльністю людей по вилученню з навколишнього середовища, концентрації і перегрупування цілого ряду хімічних елементів, їх мінеральних і органічних сполук.

Поряд з поняттям техногенеза в літературі широко використовується інше поняття – «антропогенез». З цього питання склалося, принаймні, три точки зору. Відповідно до першої, ці поняття – синоніми, так як всі процеси впливу суспільства на природне середовище мають своєю першопричиною життєдіяльність людини. Згідно з другою – критерієм розмежування даних термінів може служити факт використання (або невикористання) техніки. (Так, у вищезгаданому словаресправочніке Н. Ф. Реймерс під антропогенезом мається на увазі «зміна і саморозвиток природних об’єктів і явищ під впливом людської діяльності», т. Е. Опущений термін «виробничої».) Нарешті, суть третьої точки зору полягає в тому, що антропогенез – це лише початковий етап впливу суспільства на природне середовище, який у міру розвитку продуктивних сил поступово змінився техногенезом. Можна стверджувати, що така позиція найбільш правомірна (адже, коли сьогодні мова йде про пряму антропогенному навантаженню на природні комплекси, будь то полювання, рибальство, збір ягід і грибів, рівень цього навантаження на конкретну територію безпосередньо залежить від рівня розвитку систем транспорту і технології полювання , рибальства і т. д.). Звідси висновок: вся сукупність сучасних процесів впливу суспільства на природу може бути охарактеризована як техногенез.

Виходячи з генетичних особливостей, масштабів і форм прояву техногенних порушень в природному середовищі, розрізняють два види техногенного впливу на природне середовище: пряме і непряме. Перше з них здійснюється господарськими об’єктами при безпосередньому їх контакті з природним середовищем в процесі природокористування. Прямий вплив зазвичай здійснюється паралельно функціонуванню таких об’єктів, а в територіальному плані його зона практично збігається з зоною дії відповідних господарських систем.

Що ж стосується непрямого техногенного впливу, то воно проявляється опосередковано, в результаті ланцюгової реакції, викликаної прямим впливом на природне середовище. Будь-які місцеві порушення в геосистемах по різних каналах (через гравітаційний перенесення матеріалу, стік, циркуляцію повітряних мас і т. П.) Поширюються на сусідні території. Кумулятивний ефект такої передачі набуває в кінцевому рахунку регіональне і навіть планетарне значення.

ПОДІЛИТИСЯ: