Тематична картографія

Тематична картографія, і зокрема розробка карт природи, – це швидко розвивається напрямок, яке по предмету дослідження тяжіє до природничоісторичним наукам, а за своїм методом є складовою частиною картографії. У цьому прикордонному положенні – джерело прогресу тематичної картографії.

По ходу розповіді про карти природи можна укласти, що прогрес картографії та підвищення її ролі в освоєнні і картографуванні території в чому залежить від того, наскільки вона буде успішно асимілювати нові дані, факти і закономірності, одержувані або відкриваються іншими науками для розробки своїх завдань.

Треба сказати, що до проблеми розробки карт стану навколишнього середовища, її оцінки, а також карт прогнозних, зміст яких особливо орієнтоване на майбутнє, картографи, як і географи, звернулися порівняно недавно. Досвід, накопичений у цій області, ще невеликий. Що ж до прогнозного картографування, то тут географічні науки, мабуть, роблять лише перші кроки щодо методів отримання вихідних матеріалів, придатних для подальшого їх перекладання на карту. Але враховуючи величезний досвід і хороші традиції в галузі картографії взагалі, можна вважати, що проблема розробки карт стану та прогнозу навколишнього середовища з часом буде успішно вирішена.

По ходу розповіді про карти природи можна укласти, що прогрес картографії та підвищення її ролі в освоєнні і картографуванні території в чому залежить від того, наскільки успішно вона буде асимілювати нові дані, факти і закономірності, одержувані або відкриваються іншими науками для розробки своїх завдань.
У свою чергу і сама карта допомагає виявленню нових географічних закономірностей, більш повному розкриттю територіальних типологічних відмінностей і подібностей і т. д. Тому шлях розвитку тематичної картографії, як і картографії взагалі, лежить в органічному зв’язку з успіхами наук про Землю і, звичайно ж, з досягненнями техніки.

Ну, а яка роль картографа в даний час. На цей рахунок існують різні точки зору. Серед них є й такі, згідно з якими картографи розглядаються лише як технічні виконавці; тематична ж карта – це цілком справа розуму і рук географа чи якогось іншого фахівця. Правда, таких думок стає все менше, і виходять вони, головним чином, від тих, хто не працює з картою.

Про роль картографа в розробці тематичних карт добре сказав видатний французький вчений ботанік Г. Госсен. Картограф, зазвичай, має дискретною інформацією. На підставі дискретних даних він повинен створити безперервне зображення. На прикладі складання геологічних карт, кліматичних карт, грунтових карт, карт рослинності та інших Госсен показує, що знання особливостей картографується місцевості і деяке знайомство зі спеціальним предметом дозволяє картографові давати більш правильне картографічне зображення явищ в порівнянні з фахівцем з картографується тематиці, що не знають, однак, специфіки картографії.

Перспективи розвитку тематичної картографії все тісніше пов’язуються з розвитком космічних методів вивчення Землі. Науково- технічна революція обіцяє якісні зміни як в області розвитку тематичної картографії, так і в області техніки і технології картографії взагалі.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Шари атмосфери