Тектонічна будова України

Рельєф будь-якої території насамперед залежить від тектонічної будови. Територія України розташована в межах двох великих тектонічних структур – Східно-Європейської платформи і Альпійської геосинклінальної області. Платформенним областям в рельєфі відповідають великі рівнинні території (95% площі України), а складчастим областям – Карпати і Кримські гори – молоді складчасті підняття, горотворні процеси, в яких тривають і в даний час.

На самій Східно-європейській платформі в межах території України виділяють такі геоструктурні райони: Український щит, Волино-Подільську плиту, Причорноморську, Дніпровсько-Донецьку і Галицько-Волинську западини, Донецьку складчасту споруду. Кожному з цих геоструктурного районів відповідають певні типи рельєфу.

Український щит є піднятою частиною платформи. У сучасному рельєфі йому відповідають Придніпровська і Приазовська височини. В їх основі залягають гірські породи віком від 3,5 до 4 млрд. Років.

На захід від щита розташована Волино-Подільська плита, фундамент якої занурений на глибини до 2000-2500 м. У рельєфі їй відповідають Подільська, Волинська та Хотинська височини.

Дніпровсько-Донецька западина, днище фундаменту якої залягає на глибині 4-6 км, виражена в рельєфі найбільшої на Східно-Європейській рівнині Придніпровської низовиною. На південний схід від неї, в межах Донецької складчастої області, знаходиться Донецький кряж, складений породами девонського і карбонового віку. З товщею карбонових відкладів, потужність яких 10-12 км, пов’язані поклади кам’яного вугілля.

На південь від Українського щита розташована Причорноморська западина, в рельєфі якої відповідає велика Причорноморська низовина. Ще південніше розташовується окрема тектонічна структура – Скіфська плита, велика частина якої затоплена водами Чорного і Азовського морів. У сучасному рельєфі вона виражена рівнинним Кримом. І, нарешті, на північному заході України знаходиться частина Воронезького кристалічного масиву, яка представлена ​​західними схилами Середньоросійськоївисочини.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Ліси Швейцарії