Світовий океан як транспортна ланка

Господарська діяльність людей у Світовому океані не обмежується освоєнням різноманітних ресурсів його вод, дна та надр. Інша, не менш істотна сторона додатка людської праці до океаносфере – використання її вод як природних шляхів сполучення між країнами. Океани і моря здійснюють функції транспортних артерій в житті людського суспільства.

Транспортні функції, які виконують морські судна з перевезення вантажів, являють собою продовження процесу матеріального виробництва в сфері обігу, ніж транспорт відрізняється від інших виробничих галузей (добувної, обробної, землеробства). У транспортному виробництві, в тому числі і морському, не створюються нові речові продукти. У ролі предметів праці тут виступають вантажі, що переміщуються в просторі за допомогою транспортних засобів. У результаті цього споживча вартість перевезених вантажів зберігається, а вартість їх збільшується. Під впливом праці працівників транспорту змінюється просторове буття товарів. У цьому саме і полягає матеріальний характер транспортного виробництва. Таким чином, транспорт надає послуги виробничого характеру. Ці послуги споживаються і реалізуються одночасно з процесом транспортного виробництва.

Оскільки природні ресурси найчастіше просторово роз’єднані з районами переробки і споживання, остільки в світі існує і територіальний поділ суспільної праці. Це один з об’єктивно необхідних факторів розвитку людського суспільства, який обумовлює інтенсивний обмін товарами між континентами і країнами. З давніх пір цей обмін здійснюється по океанах і морях за допомогою морського транспорту, а прогрес в техніці мореплавства лише сприяв зміцненню економічних зв’язків між державами, віддаленими один від одного на тисячі морських миль. Нині Світовий океан вже не стільки розділяє, що з’єднує країни і народи, не утруднює, а полегшує сполучення між ними, за його трасах йде велика частина міжнародного товарообміну. Сучасне транспортне мореплавання – важливий елемент міжнародного економічного, культурного, технічного обміну, тісно пов’язаний з процесом розвитку міжнародної обстановки, політичними відносинами і т. д.

Повітряні простори над Світовим океаном перетинають численні авіатраси. По дну океанів і морів прокладені телеграфні і телефонні кабелі. Ступінь розвитку морського і повітряного транспорту та засобів зв’язку в океанах і морях відображає рівень їх господарського освоєння. Головне місце в морській діяльності належить транспортному судноплавству. Для того щоб транспортний судноплавство могло здійснювати свої функції, необхідна матеріально-технічна база і загальні матеріальні умови. Матеріально-технічну базу становить флот і порти, а загальні матеріальні умови – океани і моря. Ці три елементи мають свою специфіку, тому ми розглянемо кожен з них окремо в наступних статтях.

ПОДІЛИТИСЯ: