Сучасна інформаційна економіка

Швидкий розвиток нематеріальної сфери, і особливо її інформаційного блоку, призвело до великих змін в економіці розвинених країн. Широке і глибоке впровадження сучасних інформаційних технологій дало підставу говорити про те, що ми живемо тепер в умовах іншої цивілізації – інформаційної. Давайте зупинимося на характеристиці її економічної складової, яку можна назвати інформаційною економікою.

Формування інформаційної економіки можливе при реалізації трьох основних умов:
1) широке поширення інформаційних технологій (див. статтю “Комп’ютерні технології”) у всіх сферах суспільного життя – економічній, соціальній і політичній;
2) утворення мережі банків даних, що перетворюють інформацію в один з головних факторів соціально-економічного розвитку та один з основних ринкових товарів;

3) наявність необхідних умов для вільного обміну інформацією в масштабах всієї земної кулі.
Достовірна і повна інформація разом з швидкою реакцією на мінливу ситуацію є неодмінними умовами успіху в сучасній економічній діяльності. Цілком можна погодитися з широко поширеною думкою про те, що «… у швидко мінливому світі перемога приходить до швидконогим і добре поінформованим, бо інформація і відчуття майбутнього є влада».

Структура сучасної інформаційної економіки дуже складна. У неї входить виробництво та обслуговування електронної інформаційної техніки і різні види робіт з інформацією. «Верхівка» інформаційної економіки прийняття грамотних і розумних рішень, тобто те, що відноситься до пятеричной (вищої) сфері господарської діяльності людини.

Інформаційна економіка досягла вже значних масштабів. Прямий ефект від неї, тобто вартість виробленої продукції, на початку 90-х рр.. становила близько 2 трлн. дол (тобто близько 7% світової валової продукції). Звичайно, головний результат – прийняття найбільш розумних рішень у всіх сферах суспільного життя. Виміряти його в грошовому відношенні практично неможливо (хоча теоретично це можливе). Інформаційна економіка змінює і характер праці. Наприкінці минулого століття навіть у США 95% економічно активного населення було зайнято фізичною працею. Тепер же близько половини працює з інформацією.

Змінюється не тільки характер, а й територіальна організація інформаційної економіки, що представляє собою природний «симбіоз» науки і сучасного виробництва. Більшість найбільш відомих центрів створюються поза традиційних промислових ареалів і великих міських агломерацій. Причини подібного нового розміщення криються головним чином у підвищених екологічних вимогах, пропонованих новою економікою. Взагалі на розміщення подібних центрів впливають зовсім інші фактори, не характерні для традиційної промисловості.

схема умови розміщення центрів інформаційної економіки Нові центри сучасної економіки хоча і створюються поза великих міст, але все ж у відносній близькості від них. Велике місто крім добре відомих «мінусів» має і безліч позитивних рис, і не лише економічного, але й соціального, політичного характеру. Поза великого міста жити і працювати, звичайно, можна, але завжди повинна бути можливість відвідати театр, взяти участь в якому-небудь громадському заході. Тому, наприклад, за японськими критеріям, нові центри повинні розташовуватися в межах півгодинної транспортної доступності від того самого великого (або «материнського») міста.

Близькість до «центрам знань» не потребує коментарях. Зрозуміло, що мова йде про інститути, університети, нотнаучно-дослідних установах, що працюють в тісному контакті один з одним, за єдиними науковим програмам.

Без інформаційної інфраструктури неможливо «тримати руку на пульсі» сучасних наукових досліджень, бути в курсі економічного життя. Особливу значимість набувають сучасні засоби зв’язку, без яких інформаційна економіка буде попросту мертва.

Надійні засоби зв’язку не виключають наявності хороших транспортних «виходів» для нових економічних центрів. «Час – гроші», тому створюються в першу чергу сучасні транспортні артерії. Поблизу повинен бути міжнародний аеропорт, станція швидкісної (саме швидкісний) залізниці, ну і, звичайно, автостради,
Для роботи та відпочинку потрібна сприятлива довкілля, і сучасне електронне виробництво також вимагає екологічно чистої обстановки.

ПОДІЛИТИСЯ: