Стан економіки та господарства світу

Важливою особливістю кожної країни є стан її економіки, яке характеризує цілий ряд показників. Найбільш часто використовуються три з них: темпи розвитку господарства, стан фінансової системи і розвиток географічного поділу праці ( внутрішньодержавного і міжнародного ).

Географічне поділ праці поглиблюється в міру розвитку країни і є своєрідним індикатором стані її господарства. Для нормального розвитку економіки характерно поглиблення спеціалізації окремих територій, ускладнення коопераційних зв’язків між підприємствами, створення єдиної та потужної інфраструктури, поступове вирівнювання рівнів соціально -економічного розвитку всередині країни і т. д.

На міжнародній арені в цьому випадку країна зміцнює свої позиції на світовому ринку, постійно розширює масштаби і географію світогосподарських зв’язків. Держава Перекалля до експорту все більш складних і дорогих товарів і послуг.

Ще яскравіше характеризує «економічне здоров’я» країни її фінансова система. Для цього достатньо проаналізувати дані, що публікуються у пресі ( в т. ч. у спеціальних виданнях). Показники інфляції, стан національної валюти, розміри і динаміка золото – валютних резервів, масштаби зовнішньої заборгованості і можливості з виплати боргів і т. д.
Економіка країни може перебувати у хворобливому стані, який проявляється в тривалому спаді виробництва, званому економічною депресією. Це може бути спричинено серйозними прорахунками в економічній стратегії, що загострилася внутрішньополітичної обстановкою, внутрішніми і зовнішніми військовими конфліктами і пр.

Кризовий стан економіки виявляється в коливаннях темпів розвитку чи чергуванні підйомів і спадів. Криза – це перехідний стан, який може призвести або до поступового одужання, або ж до затяжної хвороби і занепаду господарства. Взагалі нерівномірність економічного розвитку і поява криз є об’єктивним явищем і майже завжди ( різною мірою ) присутні в економіці більшості країн. Головне – як швидко і якою ціною досягається вихід з кризи. Кризи характерні не тільки для окремих країн, але і світового господарства в цілому. Наприклад, можна говорити про енергетичну кризу 70 -х рр.., Кризовому стані зовнішньої заборгованості країн, катастрофі світової соціалістичної системи господарства.

Здорова економіка має «поступальну динаміку», тобто невисокі, але обов’язково стабільні темпи розвитку. Тривалі або різкі економічні підйоми можуть підірвати господарство, т. к. при цьому надзвичайно швидко витрачаються внутрішні і зовнішні ресурси, не встигає створюватися необхідна основа для швидко зростаючої економіки.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Штат Індіана (State of Indiana)