Розподіл запасів прісної води

Земля – планета, дуже багата водою. Більшу її частину, 96,5%, становить вода океанів і морів, що займають більше 70% поверхні земної кулі. Однак, незважаючи на велику кількість життя в океані, для людини і всього життя на суші особливо важливі запаси прісної води, тобто води з низьким, менше 1 г / л, вмістом солей. Кількість всієї прісної води на Землі складає близько 48 млн. куб. км. Приблизно половина цієї води міститься в льодовиках, переважно в крижаному щиті Антарктиди. Трохи менше половини – підземні води, що заповнюють тріщини і порожнини в осадових породах до глибини в 2 км. 

В активному круговороті води бере участь близько 200 тис. куб. км, або 0,4% всієї прісної води планети. Це вода річок і озер, вода в атмосфері (пари, мікрокраплі і мікрокристали льоду в хмарах і туманах) і вода, що міститься в живих організмах, головним чином у рослинах. У результаті обмеженості обсягу перенесення на сушу вологи, що випаровується в океанах і морях, встановлюється динамічна рівновага: щорічний стік всіх річкових систем, що становить близько 20 тис. куб. км., повертає в Океан ту частину випарувалася з його поверхні води, яка випала у вигляді опадів на суходіл.

Кількість опадів, що випадають на різних територіях суші, досить по-різному. Залежно від співвідношення опадів і випаровування утворюються зони надлишкового, помірного і різного ступеня недостатнього зволоження.

Під впливом сонячного випромінювання з поверхні морів і океанів випаровується основна кількість води, що створює її запас в атмосфері. У верхніх шарах тропосфери пари води охолоджуються, утворюючи хмарність і формуючи опади. Частина їх випадає над самим океаном, інша випадає на суші, створюючи всі запаси прісної води у водоймах і водотоках, льодовикових льодах і зимових запасах снігу. Тільки прісна вода доступна для використання майже всіма наземними організмами.
Вологістю і температурою визначається характер екосистем суші – болота і тундра, ліси, степи і савани, напівпустелі і пустелі. Цьому в основному відповідають запаси поверхневих і підземних вод, доступних для використання в якості питних і придатних для використання в господарських цілях. У багатьох районах інтенсивно використовуються підземні води. Проте їх запаси поповнюються тільки за рахунок вод поверхневих, і вони вичерпуються, якщо інтенсивність відкачування перевищує швидкість надходження поверхневих вод в підземні ємності.

Нерівномірність розподілу запасів прісних вод, як і загальна кількість води в кругообігу, справляло і робить дуже сильний вплив на процеси в екосистемах та їх еволюцію в історії Землі. Періодичні зміни клімату то створювали умови досить високого зволоження на великих площах континентів, то, в епохи розвитку оледенений, фіксували величезні запаси води в полярних і гірських льодах. Це призводило до змін рівня Океану, розвитку посушливих територій і пустель. Такі зміни клімату різко інтенсифікували еволюційні процеси, змінюючи весь вигляд життя на планеті. У наш час райони максимального зволоження знаходяться в полярних областях, де нечисленне населення і слабко розвинена промисловість, а також в зоні тропічних лісів.

Найбільш велика потреба у воді в середніх широтах, де зосереджена основна маса людей і максимально розвинені промисловість і сільське господарство. Багато з таких районів відчувають гострий дефіцит прісної води, особливо питної, до якості якої пред’являються досить високі вимоги. І саме в цих районах промислові та сільськогосподарські забруднення роблять значну частину запасів прісної води непридатною для використання людиною не тільки в якості питної, а й для поливу в сільському господарстві. Рішення проблеми забезпечення водою населення великих районів, які страждають від її дефіциту, може бути досягнуто кількома шляхами. По-перше, багато що може дати вдосконалення систем очищення стоків. По-друге, відмова від хімічних методів захисту рослин від хвороб і шкідників, перехід на біологічні методи, позбавить поверхневі і грунтові води від потрапляння в них дуже токсичних пестицидів. І нарешті, мабуть, стають економічно прийнятними деякі інженерні рішення, пов’язані з транспортуванням води із зон надмірного зволоження або з використанням льоду айсбергів.

ПОДІЛИТИСЯ: