Розміри Азії

До найважливіших рис географічної (територіальної) специфіки Азії можна віднести величезні масштаби (масивність) і різноманітність території, багатющий природно- ресурсний потенціал. Площа Азії становить понад 44 млн км2, що в 4 рази більше території Європи.

Азіатський регіон має потужну ресурсною базою для промисловості і обмеженими можливостями для розвитку аграрного виробництва.

Особливе значення у світовому масштабі мають азіатські мінеральні ресурси, і в першу чергу її запаси палива і металів.
Оцінки мінеральних ресурсів відносні, але проте вони говорять про те, що світове значення мають запаси Китаю, Росії та Індії.

Значні в регіоні лісові ресурси (Необхідно враховувати, що це загальні для всього регіону оцінки (як і по ресурсах прісної води). Більшість країн не має значних лісових і водних ресурсів). За запасами деревини Азія поступається тільки Америці (відповідно 95 і 134 млрд. м3, тобто 1/3 і 2/5 світових запасів). Особливо велика роль Азії в запасах хвойної деревини – 55 з 113 млрд. м3, тобто близько 1/2. В Америці, що займає друге місце, ресурси хвойної деревини оцінюються в 33 млрд. м3. Важливо відзначити, що на частку азіатській частині Росії припадає 2/3 всіх лісових ресурсів Азії, в т. ч. 9/10 хвойних порід.

На частку Азії припадає найбільша частина ресурсів прісних вод світу (близько 1/3). За запасами прісної води на душу населення азіатський регіон значно перевершує Європу і Америку, але сильно поступається Австралії та Африці. З двома останніми регіонами Азію зближують диспропорції в регіональному розподілі водних ресурсів. У розрахунку на душу населення ресурсами прісної води найкраще забезпечені азіатська частина Росії, Монголія та країни Південно -Східної Азії.

Природні можливості для розвитку сільського господарства обмежені, величезні простори Азії представлені гірським, сильно розчленованим рельєфом, а також посушливими або перезволоженими територіями. Оброблювані землі займають лише 1/6 території регіону, що відповідає середньосвітовому показнику, але вдвічі нижче, ніж у Європі. Читайте так же статтю “Населення Землі”.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Населення Румунії