Ресурсні функції літосфери

Літосфера являє собою одну з найголовніших складових геологічного середовища, з геодинамічної діяльністю і складом якої людство стикається щохвилини. Ресурсна функція літосфери зумовлена мінеральними, органо і органогенних ресурсами, які беруть участь в її будові. Вони вкрай необхідні для життя і діяльності біоти, виступаючи в якості однієї зі складових екосистем, а також для життєдіяльності людського суспільства. Ресурси літосфери включають такі аспекти: ресурси, необхідні для життєдіяльності біоти; ресурси, необхідні для життя і діяльності людського суспільства; ресурси як геологічне простір, який необхідно для розселення та існування біоти і людського суспільства. Якщо два перших аспекти безпосередньо пов’язані з мінеральними ресурсами Землі, то останній – виключно з геологічним простором, яке охоплює приповерхневих і поверхневу частини літосфери.

Мінеральні ресурси відносяться до категорії вичерпних ресурсів і абсолютна більшість з них є непоновлюваними. Вони відіграють першорядну роль в житті людського суспільства, визначаючи його матеріальний і науково -технічний рівень. Починаючи з глибокої давнини число мінеральних ресурсів та обсяги їх видобутку та використання безперервно зростали. У палеоліті видобуток сировини обмежувалася лише тими гірськими породами, які могли з’явитися сировиною для виготовлення кам’яних знарядь. Пізніше в сферу діяльності стали залучатися руди металів – спочатку олова і міді, а потім і заліза. Динаміка вилучення та використання мінеральної сировини за останні століття різко зросла. Виходячи з існуючих прогнозів запаси ряду видів мінеральної сировини почнуть вичерпуватися до середини XXI ст.

ПОДІЛИТИСЯ: