Рельєфоутворюючі процеси

Розвиток рельєфу відбувається під впливом двох груп факторів: ендогенних і екзогенних.

Ендогенними є внутрішні процеси, пов’язані з тектонічними рухами земної кори – неотектонічними рухами. Під їх впливом сформувалися великі форми рельєфу – морфоструктури.

Морфоструктури – це великі форми рельєфу, які виникають в ході взаємодії ендогенних і екзогенних сил при визначальної ролі ендогенного фактора.

Приклади морфоструктур: рівнини, гірські системи, їх частини: хребти, нагір’я, плоскогір’я.

Екзогенними називаються зовнішні чинники, пов’язані з древніми заледеніннями, роботою текучих вод, вітру, перепадами температур, антропогенною діяльністю. Зовнішні чинники формують морфоськульптура.

Морфоськульптура – це невеликі форми рельєфу, утворені екзогенними процесами у взаємодії з іншими рельєфоутворюючих факторами.

Приклади морфоскульптур: моренная гряда, балка, піщана дюна, річкова долина.

Якщо морфоструктури утворюють основу, кістяк рельєфу, то морфоськульптури – орнамент, що покриває цей острів.

Сучасний розвиток рельєфу відбувається під впливом взаємозалежних ендогенних і екзогенних процесів. Ендогенні процеси сприяють формуванню великих форм рельєфу – морфоструктур. Екзогенні процеси (льодовик, талі води, вивітрювання) формують невеликі форми рельєфу – морфоськульптури (моренні гряди, карстові воронки, акумулятивні рівнини).

ПОДІЛИТИСЯ: