Рельєф України

У визначенні особливостей використання окремих територій для транспорту, розміщення і формування корисних копалин, промислового і сільськогосподарського виробництва, і для будівництва населених пунктів, дуже важливу роль відіграє рельєф України. Рельєф України характеризується переважно рівнинними територіями з висотами, на які припадає 90% всієї площі країни. Приблизно 70% рівнинної території України становлять низовини, найбільші з них:

 • Придніпровська;
 • Причорноморська;
 • Поліськ;
 • Закарпатська.

Решта 30% – це такі височини як:

 • Приазовська;
 • Подільська;
 • Донецька;
 • Волинська та ін.

В Україні висота рівнинної частини досягає 170 метрів. Середньовисокі гірські пасма Криму досягають 1500 м, а деякі вершини Українських Карпат досягають в певних висотах близько 1700-2000 метрів.

Українське Полісся займає частину на Північно-заході і являє собою південну кінцівку Поліської низовини. Українське Полісся – це найбільша геоморфологічна область, яка включає в себе три підобласті:

 • Рівненське;
 • Волинське;
 • Київське Полісся.

З Придніпровської та Волинської і височинами Українське Полісся межує на півдні і чітко виділяється в рельєфі України. В Українському Поліссі переважає переважно рівнинний рельєф, на якому часто зустрічаються невисокі горбисті підняття, які зобов’язані своїми походження діяльністю льодовика. Також в Українському Поліссі виділяється долина Прип’яті, шириною до 30-40 км. Основну площу долини займає заплава, шириною від 2 км до 20 км. Характеризується заплава наявністю безлічі проток, стариць, еолових пагорбів, гряд і невеликих озер. Придніпровська низовина розташовується на північному сході України, де є продовженням Українського Полісся. Кордон низовини на півдні проходить по схилах Приазовської височини, на південному заході і заході по річці Дніпро, а на північно-східній частині по Середньоросійськоївисочини.

 Геоморфологічна область Придніпровської низовини складається з таких підгалузей як Середньодніпровсько-Деснянської на півночі, Полтавсько-Орельської на півдні, і Придніпровської в центральній частині, які характеризуються індивідуальними особливостями рельєфу України. Низовина в цілому займає складову частину центральної і північної частини Лівобережжя Дніпра. В основному середні висоти низовини трохи вище, ніж на Поліссі. Серед схилів річкових долин добре розвинені яружно-балкові мережі, які надають хвилястий характер рівнинній поверхні. На південно-східному виступі Українського кристалічного масиву утворена Приазовська височина.

Висоти височини досягають 200-300 метрів. Приазовська височина характеризується частими виходами кристалічних порід, повсюдно оголюються в основному в нижніх частинах схилів великих ярів долин річок і балок. У Приазовській височині найвищою точкою вважається гора Бельмак-Могила десь близько 324 метра, яка практично повністю знищена чинним гранітним кар’єром.

 Однією з частин Приазовської височини є Запорізька височина, яка пов’язана з Українським щитом генетично. В якості сполучного геоморфологічної ланки між лівобережними і правобережними частинами рельєфу України – Приазовської та Придніпровської височинами виступає її горбиста поверхню, де її абсолютні висоти коливаються в межах 190-265 метрів. Горбиста поверхня добре ускладнена дуже розвиненою для неї яружно-балочною мережею.

ПОДІЛИТИСЯ: