Проблема зміни клімату

В результаті побутової та виробничої діяльності людини атмосфера піддається тепловому забрудненню, а також забрудненню різними хімічними сполуками, що перешкоджають тепловому випромінюванню з поверхні Землі. Це може привести до потепління, що в свою чергу сприятиме розтопленим льодовиків і підвищення рівня Світового океану.

Одночасно з цим можливо і протилежний вплив: підвищується запиленість атмосфери, що перешкоджає проникненню сонячних променів, в тому числі і інфрачервоних, що сприяє похолодання. Похолодання сприяє і вирубка лісів, опустелювання поверхні Землі за рахунок того, що підвищується теплове випромінювання з «голої поверхні»: зелені рослини лісу володіють меншою здатністю відображати сонячні промені (вони їх поглинають), ніж поверхня пустель і степів. Розглянемо характеристику двох цих тенденцій антропогенного впливу на клімат планети.
Потеплінню клімату на Землі сприяє парниковий ефект, сутність якого полягає в тому, що атмосфера поглинає теплові промені, а віддача тепла в світовий простір утруднена.

Речовинами, що сприяють прояву теплового ефекту, є вода, вуглекислий газ, метан, оксиди азоту, сірки, фреони. Найбільший внесок у цей ефект вносить вуглекислий газ, так як за рахунок виробничої діяльності людини концентрація цього газу постійно збільшується. Експериментально було встановлено, що з 1850 по 1978 рр.. концентрація СO2 зросла від 0,027 до 0,033 % (за об’ємом) і продовжує зростати. Передбачається, що до 2010 р. вона складе 0,04-0,05 %. Зростання концентрації оксиду вуглецю (IV) пов’язаний як з антропогенною діяльністю (спалювання великої кількості палива для отримання різних видів енергії), так і з природними явищами – згоряння органічних речовин при пожежах і виділення цього газу при диханні. Однак виявлено, що концентрація СO2 зростає повільніше, ніж це випливає з прогнозів, що пояснюється інтенсифікацією процесів фотосинтезу при підвищених концентраціях СO2. Іншим фактором, що приводить до зв’язування СO2, є поглинання цього газу водами океану і утворення нерозчинних карбонатів, які включаються в осадові породи. Проте проблема збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері існує і необхідно вирішувати задачу уловлювання цього газу і його використання у сфері народного господарства.

Парниковий ефект нейтралізується процесами, що сприяють похолодання клімату. До них відносять процеси опустелювання великих територій поверхні Землі за рахунок нераціональної вирубки лісів, особливо тропічних, а також лісів тайги на території Росії.

Похолодання сприяє і зростання запиленості атмосфери за рахунок попадання в її верхні шари туманнобразной сірчаної кислоти (утворюється при окисленні водних розчинів сірчистого газу киснем повітря), а також твердих мелкоізмельченной (тонкодисперсних) часток, що піднімаються в атмосферу при смерчах, пилових бурях, виверженнях вулканів і т. д.
Парниковий ефект і процеси, що ведуть до похолодання, в деякій мірі нейтралізують один одного, але рівноваги не спостерігається, тому при реалізації виробничої діяльності необхідно враховувати можливі ефекти, що викликають забруднення біосфери і що призводять до змін клімату.

ПОДІЛИТИСЯ: