Поява і розвиток сектора послуг

Сектор послуг найбільш динамічно розвивається не тільки в складі нематеріальної сфери, але і в сучасній економіці взагалі. Послуги задовольняють потреби людини або господарства, тому їх зазвичай поділяють відповідно на споживчі та ділові.

Коло споживчих послуг вже давно склався. Він визначить найважливіше для людини – стан його здоров’я і рівень освіти. На прикладі утворення можна побачити величезний розрив у рівні споживчих послуг. До цих пір в багатьох країнах рівень грамотності дорослого населення не досягає і 1/5. До того ж існують і великі відмінності в грамотності чоловічого і жіночого населення (наприклад, рівень грамотності чоловічого і жіночого населення на початку 90-х рр.. Відповідно становив (у%) в Сомалі – 18 і 6, в Нігерії – 19 і 9).

Так само великий розрив і в рівні вищої освіти. У розвинених країнах на 100 тис. жителів припадає 4-5 тис. студентів, у той час як в що розвиваються – менше 200. У США і Канаді ця величина становила понад 5 тис. студентом, в Ефіопії – 65, Заїрі – 133, Афганістані – 143, Китаї – 168.
Ділові послуги – головний вид послуг, що має дуже складну, розгалужену структуру. На малюнку показані тільки головні їх види і не випадково виділені «інші», номенклатура яких постійно розширюється. Найважливіші з ділових послуг – інформаційні, які в широкому сенсі розуміються як виробництво інформації взагалі, в т. ч. і науково-технічну (тобто мова йде про те, що наука – це частина інформаційних послуг).

ПОДІЛИТИСЯ: