Порівняльно-географічний метод дослідження

Порівняльно-географічний метод – традиційний, один з найвідоміших в географії. Між собою порівнюють географічні об’єкти, процеси, явища, розташовані на різних територіях або спостерігаються в різний час. В результаті встановлюються просторові або тимчасові відмінності.

На фізичній карті Росії видно, що в цілому її північна європейська частина відрізняється від південної частини більш приземленим характером рельєфу. Це приклад просторових відмінностей.

На рис. 20 показаний певний вид зображення чисельності населення – анаморфозу. Тут площа країн на карті співвідноситься з їх фактичної територією, а з числом проживає в них населення. Тому найбільш представницькими є Китай і Індія. Дана карта дозволяє наочно порівнювати населення країн.

Порівнюючи площа лісів за ряд років, можна визначити її скорочення через інтенсивну вирубки і встановити тимчасові відмінності.

При порівнянні зазвичай виконують дві операції:

  • виявлення спільних рис;
  • пошук відмінностей.

Так, загальним для річок Північної Двіни, Обі, Єнісею і Лени є їх приналежність до басейну Північного Льодовитого океану. Відмінності полягають, зокрема, в довжині річок, їх водоносности, режимі.

При порівнянні часто використовують кількісні показники. Наприклад, територія Росії становить 17,1 млн км2, Канади – майже 10,0 млн км2, а Китаю – 9,6 млн км2. Збір, обробка та аналіз кількісних даних відносяться до статистичних методів.

Порівняльно-географічний метод використовується у вивченні стану навколишнього середовища.

Традиційний порівняльно-географічний метод, спираючись на статистичну інформацію, дозволяє виділяти загальні та унікальні риси географічних об’єктів і явищ.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Рівненська область