Географія

Реферати, конспекти лекцій з географії

Ускладнення екосистем і прискорення еволюційних процесів

0 коментарів
В результаті появи фотосинтезу сталося перше принципове ускладнення екосистем, в яких виділилися організми, що виробляють органічну речовину, продуценти, і його споживачі, консументи. Синтез органічних речовин свого тіла на...

Ранні етапи еволюції біосфери

0 коментарів
У курсі загальної біології вивчаються основні етапи еволюції життя на Землі і наводяться форми життя, найбільш характерні для окремих періодів всіх геохронологічних ер. Екологічний, системний погляд на еволюцію...

Вплив на екосистеми вселення нових видів

0 коментарів
Вселення нових видів зрідка відбувається і в природних умовах. Наприклад, багато дрібні комахи і кліщі можуть переноситися на величезні відстані перелітними птахами, іноді сильними вітрами. Кокосові горіхи можуть...

Популяційно-генетичні механізми

0 коментарів
Мутаційний процес йде безперервно, але його інтенсивність, по-перше, відносно невелика і, по-друге, непостійна. У процесі еволюції виробилися численні механізми захисту та «ремонту» молекул ДНК, що підвищують їх стабільність....

Проблема виживання малих популяцій

0 коментарів
Проблема виживання малих популяцій виник насамперед як проблема збереження популяцій рідкісних ссавців і птахів в зоопарках і розплідниках їх попереднього розмноження для подальшого випуску в природу. Суттєвим для...

Виникнення і вимирання видів в природі

0 коментарів
Теорія походження видів, закладена Ч. Дарвіном в середині минулого століття і нині спирається на інтенсивно досліджувані молекулярно-генетичні механізми спадковості і мінливості, вивчається в курсі біології і в основних своїх положеннях...

Видова різноманітність життя

0 коментарів
У різних кліматичних зонах існують екосистеми різної складності. Найбільшою складністю характеризуються екосистеми вологих тропіків, де велика кількість тепла, світла і води створює умови для інтенсивного фотосинтезу рослин і,...

Доля планети і людства

0 коментарів
При виключення перспективи «ядерної зими» реальною небезпекою залишається можливість перегріву планети внаслідок парникового ефекту. Складна система взаємодії атмосфери, гідросфери та літосфери, активна роль біосфери створюють ймовірність переходу всього...

Можливі сценарії зміни теплового балансу Землі

0 коментарів
Зміни теплового балансу Землі залежать від безлічі параметрів, які складним чином взаємодіють, і далеко не завжди може бути строго враховано їх вплив на середню температуру і особливості перенесення...

Антропогенний вплив на тепловий баланс Землі

0 коментарів
У міру зростання використання енергії, яка після всіх перетворень зрештою переходить у форму теплової, внесок антропогенного тепла в тепловий баланс планети безперервно зростає. Вирішальне значення цей внесок набуває...