Географія

Реферати, конспекти лекцій з географії

Етнолінгвістичний склад населення Індії

0 коментарів
У всій вітчизняній і зарубіжній літературі Індія характеризується як сама багатонаціональна країна світу. Тому збірне поняття «індійці» насправді охоплює дуже різні етнічні спільності. Загальне число мов і діалектів Індії в...

Демографічний вибух і демографічна політика в Індії

0 коментарів
Облік населення в Індії налагоджений дуже добре. Перший перепис в цій країні відбулася ще в роки британського панування - в ??1872 р., друга - в 1881 р., і з тих...

Мінеральні ресурси Індії

0 коментарів
Індія, країна-субконтинент, виділяється багатством і різноманітністю природних ресурсів. Це відноситься до всіх основних їх видами, в тому числі - до мінеральних ресурсів. Серед них найбільше значення мають, мабуть, рудні ресурси....

Державний лад Індії

0 коментарів
Поняття державного ладу, як відомо, включає в себе дві складові: форму правління і форму адміністративно-територіального устрою. Приклад Індії свідчить про те, як багато політичних і соціальних проблем пов'язано з їх...

Міжнародні економічні зв'язки Японії

0 коментарів
Японія являє собою яскравий приклад країни, дуже активно бере участь в міжнародному географічному поділі праці. Для неї характерний розвиток усіх видів зовнішньоекономічних зв'язків, і вони багато в чому визначають її...

Екологічні проблеми Японії

0 коментарів
Швидкий економічний розвиток Японії в післявоєнний період супроводжувалося таким же швидким забрудненням навколишнього середовища. Цьому сприяла низка обставин. По-перше, порівняно невеликі розміри території країни, особливості її рельєфу, геологічної будови, циркуляції...

Японські технополіси

0 коментарів
Японія відома як країна з найбільш високорозвиненою наукою. За чисельністю вчених та інженерів (850 тис.) вона поступається тільки США і Китаю і ділить третє і четверте місце з Росією. За...

Тихоокеанський пояс Японії

0 коментарів
Територіальна структура господарства Японії має одну дуже характерну особливість, вже давно помічену великим географом-японознавцем К. М. Поповим, іншими вітчизняними та зарубіжними дослідниками. У ній зовсім чітко виділяються дві основнічастини, які...

Транспортна система Японії

0 коментарів
Швидке зростання промисловості, поглиблення міжрайонного та міжнародного поділу праці, збільшення залежності від експорту та імпорту, зростання рухливості населення - все це висувало і висуває підвищені вимоги до транспортної системи Японії....

Рибальство в Японії

0 коментарів
Японія давно вже заслужила репутацію однієї з головних, якщо не головною, рибальських країн світу. Дійсно, за розмірами улову риби і видобутку морепродуктів вона протягом тривалого часу займала перше місце в...