Географія

Реферати, конспекти лекцій з географії

Ділення карт на групи

0 коментарів
Ділення карт на групи
За розмірами зображуваної території, або за охопленням території, розрізняють три групи карт: 1 - світові і карти Західного і Східного півкуль; 2 - карти материків і їх частин, океанів і...

Деякі відомості з історії розвитку карти

0 коментарів
Деякі відомості з історії розвитку карти
У первісному суспільстві люди орієнтувалися по розміщенню річок, озер, лісів, пагорбів і т. п., а відому їм місцевість стали зображати на стінах печер, на гладких каменях, корі дерев. Вони зрозуміли,...

Роль карти в житті людей і її властивості

0 коментарів
Роль карти в житті людей і її властивості
Карта - найважливіший винахід людини. Потреба в карті існувала на всіх етапах розвитку людського суспільства. Будь-яке географічне дослідження починається з карти і кінчається картою, тільки вже з нанесеними на неї...